Это интересно


Факультети та інститути

     
 

Факультети

   
  Біологічний факультет
    Кафедра біохімії
    Кафедра ботаніки
    Кафедра зоології
    Кафедра лісового і садово-паркового господарства
    Кафедра фізіології рослин і біотехнології
    Кафедра фізіології людини та тварин і биофізики
    Кафедра екології та раціонального природокористування
    Лабораторія електромагнітної фізіології та біофізики
    Лабораторія дослідження нейронної активності
    Лабораторія нейроетології
    Лабораторія валеології та вікової фізіології
  Географічний факультет
    Кафедра геоекології
    Кафедра загального землезнавства і геоморфології
    Кафедра туризму
    Кафедра фізичної географії та океанології
    Кафедра економічної та соціальної географії
  Факультет іноземної філології
    Кафедра англійської філології
    Кафедра грецької філології
    Кафедра німецької філології
    Кафедра романської і класичної філології
    Кафедра теорії і практики перекладу і соціолінгвістіки
  Історичний факультет
    Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків
    Кафедра історії України і допоміжних історичних дісциплін
    Кафедра нової і новітньої історії
    Кафедра російської історії
  Факультет кримськотатарської і східної філології
    Кафедра східної філології
    Кафедра кримськотатарської літератури
    Кафедра кримськотатарського мовознавства
  Факультет математики і інформатики
    Кафедра алгебри і функціонального аналізу
    Кафедра диференціальних рівнянь і геометрії
    Кафедра інформатики
    Кафедра математичного аналізу
    Кафедра прикладної математики
  Факультет психології
    Кафедра загальної психології
    Кафедра глибинної психології та психотерапії
    Кафедра педагогіки
  Факультет слов'янської філології і журналістики
    Кафедра міжмовних комунікацій і журналістики
    Кафедра методики викладання філологічних дисциплін
    Кафедра російської і зарубіжної літератури
    Кафедра російського, слов’янського та загального мовознавства
  Факультет української філології і українознавства
    Кафедра українознавства
    Кафедра культури української мови
    Кафедра теорії та історії українскої літератури
    Кафедра українського мовознавства
  Факультет управління
    Кафедра державного і регіонального управління
    Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
    Кафедра менеджменту і маркетингу
    Кафедра менеджменту підприємницької діяльності
  Фізичний факультет
    Кафедра астрономії та методики фізики
    Кафедра комп'ютерної інженерії
    Кафедра загальної фізики
    Кафедра прикладної електродинаміки
    Кафедра радіофізики та електроніки
    Кафедра теоретичної фізики
    Кафедра фізики твердого тіла
    Кафедра експериментальної фізики
  Факультет фізичної культури і спорту
    Кафедра гімнастики і біомеханіки
    Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури
    Кафедра спорту
    Кафедра спортивних ігор
    Кафедра теорії і методики фізичної культури
    Кафедра фізичної реабілітації
  Філософський факультет
    Кафедра культурології
    Кафедра політичних наук
    Кафедра соціальної філософії
    Кафедра філософії
  Хімічний факультет
    Кафедра загальної хімії
    Кафедра органічної хімії
    Кафедра фізичної й аналітичної хімії
  Економічний факультет
    Кафедра банківської справи
    Кафедра міжнародної економіки
    Кафедра обліку й аудиту
    Кафедра фінансів
    Кафедра економічної кібернетики
    Кафедра економічної теорії
  Юридичний факультет
    Кафедра цивільного і трудового права
    Кафедра історії та теорії держави і права
    Кафедра кримінального процесу та криміналістики
    Кафедра кримінального права i кримінології
    Кафедра господарського і екологічного права
    Юридична клініка
  Загальновузівські кафедри
    Кафедра безпеки життєдіяльності людини
    Кафедра іноземних мов факультетів природниче-наукового профілю
    Кафедра іноземних мов факультетiв гуманітарного профiля
    Кафедра фізичного виховання
  Судакський факультет управління і економіки

Інстітути

   
  Інстітут післядіпломної освіти
  Керченський економіко-гуманітарний інститут
  Севастопольський економіко-гуманітарний інститут

 

     
         
 
x