Это интересно


Факультети та інститути

 
 

Севастопольський економіко-гуманітарний інститут

 
     
 

Директор Воронін Ігор Миколайович, доцент

 

Телефон: +38 (0692) 93-03-52, 94-01-18

Факс: +38 (0692) 24-33-86

E-mail: segitnu@rambler.ru

Адреса: вул. Лізи Чайкіної, 80, м.Севастополь

 

Інформація

Структурний підрозділ Таврійського університету в Севастополі був заснований в 1919 р. Філія університету працює в Севастополі з 1995 р. Севастопольський економіко-гуманітарний інститут Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського створений на базі Севастопольського гуманітарного факультету в 2000 р.

Інститут веде підготовку за наступними спеціальностями:

 
 
БАКАЛАВР
СПЕЦІАЛІСТ
Фізичне виховання Фізичне виховання
Здоров'я людини Здоров'я людини
Менеджмент Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності)
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Психологія Психологія
Туризм Туризмознавство (за видами)
Право -

Працюють підготовчі курси з підготовки до зовнішнього незалежного тестування і вступу до ВНЗ.

У структурі інституту працюють шість кафедр, бібліотека (25 тис. екземплярів), навчально-комп'ютерний центр, пов'язаний з внутрішнім сервером університету та з доступом в Інтернет, тренажерна зала, масажний кабінет, а також інші допоміжні служби.

Інститут веде активну науково-дослідну роботу. У інституті видається науково-тематичний журнал «Гуманітарний альманах», в якому публікують свої наукові статті як викладачі, так і студенти інституту. Видається серія «Бібліотека турбізнесу», що налічує більш 20 випусків.

Інститут активно співробітничає з Регіональним університетом м. Будо (Норвегія) в питаннях соціальної адаптації і професійної перепідготовки військовослужбовців Збройних Сил України.

З 2009 р. на базі інституту реалізується соціальна програма для пенсіонерів «Освіта третього віку». В рамках даної програми: проведення курсів комп'ютерної грамотності; проведення лекцій з основ сучасної економіки; робота юридичної клініки (безоплатні юридичні консультації); психологічні тренінги; курси калланетікі; проведення краєзнавчих екскурсій і походів вихідного дня.

В 2009 р. кафедра туризму інституту виграла гранд Євросоюзу у сфері туризму за програмою TEMPUS «Project 158739-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPHES-WENET» «Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації в сфері туризму (Білорусь, Грузія и Україна)».

 

Кафедра туризму

Завідувач кафедрою: кандидат географічних наук, доцент ВОРОНІН І.М.

Кафедра забезпечує напрям підготовки: «туризм».

 На кафедрі працюють: доценти Агаркова-Лях І.В. (Історія туризму, Екологія, Регіональна економіка, Розміщення продуктивних сил, Маркетинг), Вахрушев І.Б. (Технологія послуг харчування, Рекреаційні комплекси), Лук’яненко К.О. (Технологія туристичної діяльності, Рекреалогія), Новікова О.В. (Країнознавство, Туристське країнознавство), Русанов І.В. (Краєзнавство), Чеглазова М.Є. (Реклама в туризмі); старші викладачі Вороніна Г.Б. (Стандартизація і сертифікація туристських послуг, Виробнича практика), Заславська І.П. (Рекреаційна географія,), Кондрякова С.О. (Географія України, Географія світового господарства), Солдатова С.О. (Організація екскурсійних послуг), Юрьєвська О.М. (Міжнародний туристичний бізнес, Міжнародні туристські організації); викладачі Івохіна К.Є. (Міжнародний туризм, Інформаційні технології в туризмі / менеджменті), Лазицька Н.Ф. (Технологія готельної справи, Туристські ресурси України),.

Науковий напрям кафедри: Проблеми і перспективи розвитку туристсько-рекреаційного комплексу Севастопольського регіону. На кафедрі видається серія монографій «Бібліотека турбізнесу». Для студентів проводяться зарубіжні навчальні практики в країни СНД і Євросоюзу.         

 

Кафедра менеджменту підприємницької діяльності (філія)

Завідувач кафедрою: кандидат економічних наук КАПЧЕНКО Р.Л.

Кафедра забезпечує напрям підготовки: «менеджмент».

На кафедрі працюють: професор Нагорська М.М. (Основи менеджменту, Економіка підприємства, Менеджмент організацій); доценти Большаков О.В. (Концепція професійної діяльності, Організація праці менеджера), Ротанов Г.М. (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Інноваційний менеджмент, Інвестиційний менеджмент, Операційний менеджмент, Ситуаційний менеджмент), Ященко А.В. (Економічна теорія, Економічна історія, Основи інвестиційної політики); старші викладачі Будаєв Д.В. (Управління персоналом, Страхування, Прогнозування, Податки і податкова політика), Зелінська О.Л. (Статистика, Бухгалтерський облік).

Науковий напрям кафедри: Визначення системи механізмів управління персоналом підприємства.       

 

Кафедра історії та теорії держави та права (філія)

Завідувач кафедрою: кандидат юридичних наук ЕРЕМЄЄВА Н.В.

Кафедра забезпечує напрям підготовки: «право».

На кафедрі працюють: професор Ротань В.Г. (Трудове право); доценти Большакова А.Є. (Договірне право), Михайлов М.А. (Криміналістика), Новікова О.В. (Історія державності України, Історія права України), Пастернак О.М. (Теорія держави, Теорія права, Конституційне право і процес), Пашнєва В.А. (Державне право зарубіжних країн, Порівняльне правознавство), С'єдін М.О. (Державне будівництво і місцеве самоврядування); старші викладачі Беспалов В.К. (Кримінальне право, Кримінальний процес), Близнюк О.А. (Земельне право), Гордєєва І.В. (Цивільне право, Господарське право), Фомічов В.С. (Судові і правоохоронні органи України), Єкімова З.З. (Сімейне право, Юридична клініка).

Основний науковий напрям в роботі кафедри: Проблеми становлення правової держави в Україні. Практичну підготовку студенти кафедри проходять в судових органах, прокуратурі, управлінні юстиції Севастопольського регіону.            

 

Кафедра фізичної реабілітації

Завідувач кафедрою: кандидат медичних наук, доцент М'ЯКІНЬКОВА М.І.

Кафедра забезпечує напрям підготовки: «здоров'я людини» («фізична реабілітація») і «фізичне виховання».

На кафедрі працюють: професор Буков Ю.О. (Основи реабілітації); доценти Бончук І.І. (Спортивна медицина, Історія фізичної культури, Технічні засоби реабілітації), Воронін С.М. (Масаж, Підвищення практичної майстерності), Галушко Н.В. (Фізіологія людини), Коновальчук В.М. (Біомеханіка, Фізична реабілітація в неврології); старші викладачі Глобенко Р.Р. (Введення в спеціальність), Волкова Д.Д. (Гімнастика), Калашнік О.О. (Виробнича практика), Маркіна І.В. (Валеологія), Пополітов Р.О. (Фізична культура, Масаж), Россинський К.О. (Охорона здоров'я дітей), Рудакова Н.Є. (Фізіотерапія); викладач Щокін Д.В. (Теорія і методика фізичного виховання, Олімпійський і професійний спорт, Основи загальної теорії спорту).
Практична підготовка студентів кафедри здійснюється в лікувальних і реабілітаційних установах Севастополя.

Тема наукових досліджень кафедри: Вивчення фізіологічних основ дії засобів фізичної реабілітації на організм людини. Крім того, викладачами кафедри Пополітовим Р.О. і Россинським К.О. в 2006 р. був виграний гранд міжнародного добродійного фонду «КРОНА» на розробку теми: «Іпотерапія як природний чинник в системі відновної медицини і соціально-психологічної реабілітації дітей, хворих дитячим церебральним паралічем».  

 

Кафедра загальної психології (філія)

Завідувач кафедрою: кандидат психологічних наук, доцент ШИХМАТОВА О.Б.

Кафедра забезпечує напрям підготовки: «психологія».
На кафедрі працюють: доценти Чорний Є.В. (Політична психологія, Психологія релігії, Психологія управління); старші викладачі Лізейкіна В.І. (Основи психотренінгу, Лінгвістична психотерапія, Психологія адиктивної поведінки), Сухомліна Г.В. (Психодіагностика, комп'ютерна психодіагностика, Експериментальна психологія), Тушинцєва Л.П. (Загальна психологія, Психотерапія).

Студенти спеціальності «психологія» практичну підготовку проходять в міському Центрі психічного здоров'я, медичних і дитячих установах міста.

 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Завідувач кафедрою: кандидат політичних наук, доцент БУНЕЦЬКИЙ Л.Л.

Кафедра забезпечує читання соціально-гуманітарних дисциплін за всіма напрямами підготовки інституту.

На кафедрі працюють: професор Осадчий Ю.М. (Вища математика, Економетрія); доценти Бунецький Л.Л. (Політологія, Конфліктологія, Соціологія, Логіка), Дмитрієв В.В. (Історія України, Культурологія), Наумова Н.В. (Філософія, Етика і Естетика), Савченко В.В. (Педагогіка); старші викладачі Жук Ж.І. (Ділова українська мова), Жукова Ю.Г. (Іноземна мова з професійним спрямуванням), Луцко О.П. (Іноземна мова), Небилиця Н.В. (Релігієзнавство), Тільк Д.В. (Інформатика та обчислювальна техніка), Шоленінова І.О. (Ділова іноземна мова); викладач Стасишена Л.В. (Німецька мова).

Дослідницький напрям кафедри: Сучасна гуманітарна освіта у вищій школі: проблеми і перспективи розвитку.

 

 

СЕГІ ТНУ в 2011-2012 навчальному році проводить навчання:

Напрям підготовки   Форма навчання / вартість Спеціалізація Сертифікати УЦОЯО /
вступні екзамени  
 БАКАЛАВРАТ: на 1-й курс
ТУРИЗМ Денна – 7800 грн/рік Заочна – 3600 грн/рік 1. Міжнародний туризм.
2. Туристсько-екскурсійна справа.
3. Організація готельного и ресторанного бізнесу.
1. Українська мова і література
2. Географія
3. Історія України / Іноземна мова
(по вибором абітурієнта)
ПРАВО Денна – 8100 грн/рік
Заочна – 5200 грн/рік
1. Господарська-правова діяльність. 1. Українська мова і література
2. Історія України
3. Математика / Іноземна мова
(по вибором абітурієнта)
МЕНЕДЖМЕНТ Заочна – 3900 грн/рік 1. Менеджмент курортів і туризму.
2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
1. Українська мова і література
2. Математика
3. Географія / Іноземна мова
(по вибором абітурієнта)
ПСИХОЛОГИЯ Денна – 5800 грн/рік
Заочна – 3500 грн/рік
1. Психологія. Викладач психології з поглибленим навчанням англійської мови.    1. Українська мова і література
2. Біологія
3. Історія України / Іноземна мова
(по вибором абітурієнта)
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  Денна – 6000 грн/рік
Заочна – 3800 грн/рік
1. Лікувальна фізкультура.
2. Масаж.
1. Українська мова і література
2. Біологія
3. Фізична культура
(виконання нормативів)
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ Денна – 6000 грн/рік
Заочна – 3800 грн/рік
1. Тренерсько-викладацька  діяльність.
2. Оздоровча фізична культура.
1. Українська мова і література
2. Біологія
3. Фізична культура
(виконання нормативів)
На базі диплому молодшего спеціаліста (за співбесідою):
на 3-й курс (заочна форма) / 2-й курс (денна форма)
Спеціалітет (на базі диплому бакалавра) (за співбесідою):
6-й курс (заочна форма), на 5-й курс (денна форма)