Это интересно


Факультети та інститути

 
 

Факультет психології

 
 

Кафедра глибинної психології та психотерапії

 
   
 
  Завідувач кафедри  
     
  КАЛІНА Надія Федорівна, доктор психологічних наук, професор  
     
  Телефон: +38 (0652) 63-30-20  
 

Історія

 
 

Кафедра глибинної психології та психотерапії на факультеті психології є провідною щодо наукових досліджень та спеціалізації студентів. Це унікальний, єдиний в межах України творчий науковий колектив, що готує психологів-психоаналітиків та здійснює фундаментальну підготовку у сфері гуманістичної, екзистенціальної та тілесно орієнтованої психотерапії.

 
 

Всі співробітники кафедри мають наукові ступені та звання, активно працюють як навчаючі та практикуючі психотерапевти і психологи-консультанти, видають численні монографії, підручники та наукові журнали, проводять наукові конференції, тренінги та навчальні семінари з перерахованих нижче дисциплін.

 
 

Дисципліни

   
 
 • Введення в спеціальність. Основи психологічного консультування. Психотерапія. Основи лінгвістичної психотерапії. Філософія постмодернізму. Структурний психоаналіз. Психоаналіз культури (Каліна Н.Ф., доцент);

 • Клінічна психологія. Корекція психічного розвитку. Загальна психологія. Вікова психологія. Психологія в соматичній клініці (Зябкіна І.В., доцент);

 • Політична психологія. Педагогічна психологія. Психологічна служба в освіті. Етнопсихологія. Психологія сексуальності. Психологія бізнесу і реклами (Черний Є.В., доцент);

 • Основи психологічного консультування. Математичні методи в психології. Основи психотренінгу. Аналітична робота під супервізією (Дорожкін В.Р., доцент);

 • Аналітична психологія К.Г. Юнга, Математичні методи в психології, Комп'ютерна психодіагностика (Колесникова В.І., доцент);

 • Історія психології. Вікова психологія. Вікова й педагогічна психологія. Класичний психоаналіз. Психоаналітичні теорії розвитку (Іванов Д.І., доцент);

 • Психологія особистості. Психологія сімейних відносин (Шортова В.І., доцент);

 • Психодіагностика. Психологія спорту. Тілесні напрямки в психоаналізі. Аналітична робота під супервізією (Старовойтов А.В., доцент);

 • Дазейн-аналіз. Сучасна глибинна психологія. Психоаналіз епохи постмодерна (Маричева А.В., доцент);

 • Юридична психологія. Аддіктивна психологія (Журжу Т.С., доцент)

 
  Наукова робота    
 

Наукова робота кафедри має фундаментальний напрям – вивчення психологічних механізмів свідомого та несвідомого конституювання суб’єкта. Разом з тим на кафедрі глибинної психології активно розвинуті прикладні напрями психологічних досліджень, що зорієнтовані кримську специфіку і тим самим відкривають широкі можливості для професійного розвитку студентів та випускників. До їх рахунку відносяться:

 • численні різновиди психоаналізу;
 • психотерапевтична та психокорекційна робота;
 • психологічне консультуванні у сфері реклами, бізнесу, торгівлі, сімейних та дитяче-батьківських стосунків;
 • психологічна реабілітація;
 • активне соціально-психологічне навчання і тренінгова робота;
 • психологія менеджменту та маркетингу; – психологія реклами;
 • ландшафтотерапія, психологія рекреації та туризму;
 • психологія віртуального спілкування та інформаційного пошуку в системі Інтернет.
 
 

Конференції, організовані при участі кафедри в 2010г.

 
 
 1. Екзістенціально-психологічний сенс смерті. 7 регіональна конференція «Психоаналіз в Україні: теорія і практика», Сімферополь, 23-25 квітня 2010
 2. II кримська науково-практична конференція з консультування у сфері бізнес, організаційної, соціальної та сімейної психології «Консалтинг в особах: консультування, коучинг, псіхотерапія», Сімферополь, 5-6 жовтня 2010
 
 

Деякі публікації 2008-2010р.

 
 
 1. Журжу Т.С.  Социальная психология . Структурно-динамические особенности образа Я у подростков с девиантным поведением. – Социальная психология,  №4 (42), 2010.
 2. Журжу Т.С., Крайнюкова С. Особенности социально-психологической адаптации условно-досрочно освобожденных осужденных. - Социальная психология,   №2 (40), 2010. – С. 120-129.
 3. Иванов Д.И. Стосункі в сім’ї: фантазм і реальність // Вісник Харківського державного університету, 2009 – С. 128-132.
 4. Иванов Д.И. Проекція, інтрекція і трансмісія в структурі сімейних стосунків // Наука і освіта, 2009. – С. 61-65.
 5. Иванов Д.И. Любов і сексуальність у структурі сімейних стосунків // Наука і освіта, 2009 – С.18-21.
 6. Калина Н.Ф. Архаические модели смерти и современность Ж. «Психологія і суспільство”, Тернополь, 2010, № 4, с. 24-30.
 7. Калина Н.Ф. Психотерапевтическая работа со взрослыми клиентами, перенесшими абъюз. – Журнал практикующего психолога, Киев, 2010, № 3, с. 12-26.
 8. Калина Н.Ф. Особливості розвитку методологічної позиції у вітчизняній психології // Психологія і суспільство, 2009. – С. 65-73.
 9. Калина Н.Ф. Эмпатия, эмоции и БС // «Наука і освіта», 2008 – С.11-20.
 10. Калина Н.Ф. Виртуальная реальность: субститут или новый регион экзистенции?  // Таврический журнал психиатрии, 2008 – С. 20-23.
 11. Калина Н.Ф. Глянец и гламур (конференция по новым социальным феноменам) // Таврический журнал психиатрии, 2008 – С. 12 - 13.
 12. Кейсельман (Дорожкин) В.Р. Альтруїзм і агресивна поведінка людини. // Соціальна психологія. №5 (43). − 2010. − С. 124-129.
 13. Кейсельман (Дорожкин) В.Р. Психоаналитическое исследование альтруистического поведения. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. − серія: «Психологія». Випуск 43. 2010. №902. – C.98-104.
 14. Кейсельман (Дорожкин) В.Р. Этологический тренинг как новая тренинговая парадигма // Психологічний тренінг у мистецтві, культурі, освіті: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції / Міністерство освіти і науки України; Херсонський державний університет; Факультет культури і мистецтв; Кафедра психології та педагогіки мистецької освіти. – К.-Херсон: Просвіта., 2010 – С. 48-54.
 15. Колесникова В.И. Особенности протекания кризиса среднего возраста у мужчин в парадигме аналитической психологии К.Г. Юнга.// Наукові записки Інституту психології  ім. Г.С.Костюка АПН України. – 2010. (Том ХІІ, частина 5, с. 182-191).
 16. Колесникова В.И. Процес індивідуації як парадигма вивчення особистісного розвитку з точки зору юнгіанскої психології.// Наукові записки Інституту психології  ім. Г.С.Костюка АПН України. – 2010. (Том ХІІ, частина 2, с. 122-129).
 17. Колесникова В.И., Сташевская Е. Проблема комплекса «мертвой матери» в психоанализе // Наука і освіта № 4-5. (с. 20-24).
 18. Колесникова В.И.  Юнгианское понимание психологической зависимости // Наука і освіта, 2008. – С.50 – 58
 19. Старовойтов А.В. Психологическое пространство телесно-ориентированной психотерапии // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – С. 28 – 31.
 20. Старовойтов А.В.  Содержательные и процессуальные особенности арт-терапии  // Тело – Сознание – Творчество: Сборник научных работ, 2008 – С. 8 – 13.
 21. Старовойтов А.В.  Обнаружение телесности  // Тело – Сознание – Творчество: Сборник научных работ, 2008 – С. 51 - 58.
 22. Старовойтов А.В.  Физиогномическая реконструкция лица // Тело – Сознание – Творчество: Сборник научных работ, 2008 – С. 66 -79
 23. Чёрный Е.В. Методологические проблемы психологического моделирования // Вестник харьковского национального университета.– № 902.– Серия «Психология».– Вып.43.– Харьков.– 2010.– С.310-316
 24. Черный Е.В. К практике моделирования гуманитарного образования // «Перспективы развития физической культуры и спорта и рекреации», 2009. – С.204-208.
 25. Черный Е.В. Методология системного моделирования профессиональной компетентности в обучении студентов-психологов // Матеріали міжнародного симпозіуму „Психологічна освіта в системі віщої школи”, 2009 – С. 68-73.
 26. Черный Е.В. Этничность и власть // Материалы VI международного семинара 14-16 мая 2007 г., г.Ялта, Алупка, С. 157 - 162
 27. Черный Е.В. Интеллигенция сегодня: возможность системного психологического моделирования миссии  // Интеллигенция, её роль в поиске гражданского согласия в условиях общества переходного периода , Симферополь, 23-26 мая ,2008, С.41