Это интересно


Персональні сторінки

Ніколко Мілана Володимирівна


Доцент
Кафедра політичних наук
Філософський факультет

 

Резюме

Дата народження 08/04/76
Стать жiноча
Громадянство украïнське
Нацiональнiсть росiянка

Мова:

Росiйська рiдна
Украïнська вiльно
Англiйська розмовна

Галузь спеціалізаціï

 

Фiлософiя политицi, легiтимацiя политичноï влади, фiлософське обгрунтованне легiтимацiï, соцiальна фiлософiя, полiтична теорiя, полiтична комунiкацiя, логiка.

 

Досвiд:

1998-2001
Суспiльна организацiя "НIАА" (Незалежне iнформацiйно-аналiтичне агентство), соцiолог
2001
Мега - Проект "Центр суспiльно-полiтичних дослiджень"
2001
Проект "Роль етнiчних ЗМI у стабiлiзацiï суспiльства", соцiолог
2002
Проект "Виявлення рiвня правових знань неповнолiтнiх, що знаходяться в мiсцях позбавлення волi" при Кримському республiканському центрi по справах сiм'ï та молодi, соцiолог
2002-2003
Таврiйський нацiональний унiверситет iм. В.I. Вернадського, фiлософський факультет, каф. Полiтичноï Науки, асистент

 

Освіта:

1993-1998
Сiмферопольський державний унiверситет, фiлософське вiддiлене iсторичного факультету спецiалiст
1998-2001
Таврiйський нацiональний унiверситет iм. В.I. Вернадського, кафедра фiлософiï, аспiрант

 

Статтi:

Назва
Вихiднi данi
Об'єм
Людина - міра політики Проблемы материальной и духовной культуры народов Крыма и Северного Причерноморья от античных времен до наших дней, 1996. - С. 24-25 10 000 п.з.
Сучасний політичний клімат в Україні Культура народов Причерноморья, 1997. - N 1. - С. 125-126 13 000 п.з.
Труднощі легітимації демократичних понять на пострадянському просторі Культура народов Причерноморья, 1997. - N 2. - С. 292-295 18 000 п.з.
Статистичний аналіз інститута Президентства США: деяки особливості Вестник СевГТУ, 1999. - Вып. 17. - С. 178-180 13 000 п.з.
Обгрунтовання влади: роль соціальних груп у перехідний період Культура народов Причерноморья, 1999. - №7. - С. 189-193 20 000 п.з.
Легітимність - легітимація. Про долю одного політичного поняття в XX ст. Вісник КНУ ім. Т.Г. Шевченко. - Політични наукі, 2000. - N 7. - С.148-154 21 000 п.з.
Ренесанс: формування нової политичної парадігми Вестник СевГТУ: Философия, 2001. - Вып. 29. С.187-193 19 000 п.з.
Гумор як аспект легітимації политичної влади Ученые записки Таврического Национального Университета им. В.И. Вернадского / Политические науки, 2001. - Том 14 (53), № 1. - С. 54-60 16 000
Застосування структурно функціонального метода для аналізу легітимації політичної влади Політична наука: предмет та методологічні засади: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. - Х.: Регіон-інформ, 2001. - 292 с. 12 000
Інституциалізація політичної науки в Україні: аналіз академічних періодичних видань Политическая наука в Украине: становление и перспективы /Под ред. О.А. Габриеляна, А.Д. Шоркина. - Симферополь, 2002. - С. 40-53 20 000
Інформаційна активність етнічних ЗМІ Криму Межэтнический диалог в Крыму (Материалы региональной научно-практической конференции). Симферополь, 2002. - С. 16-20 10 000
Теоретичні аспекти политичної комуникації Мова і культура / Вип. 5, Т.2, Ч.2, 2002. - С. 35-40 15 000
Етнічна преса Криму. Її тиск на політичну ситуацію Мова і культура / Вип. 5, Т.1, Ч.1, 2002. - С. 220-226 12 000

 

Контактна інформація:

Украïна, АР Крим, 333051, Сiмферополь, вул. Кірова 14, кв. 18

Тел.: 038-0652-277-347 (дом.); 038-0652-230-254 (раб.)

E-mail: mosquit@yandex.ru; Mvnikolko@mail.ru<