Это интересно


Структурні підрозділи

   
 

Науково-дослідний центр «Технології стійкого розвитку»

 
 

Виконавчий директор – кандидат географічних наук, доцент Сергій Олександрович Карпенко

У липні 2001 року на географічному факультеті Таврійського національного університета ім. В.І.Вернадського був створений Науково-дослідний центр «Технології стійкого розвитку», оснащений найсучаснішими  технологіями геоінформаційного моделювання. Сьогоні Центр має могутні сертифіковані програмі засоби для збору і  обробки даних (ARC GIS 9.1., ARC VIEW, ARC MAP, Erdas Imagine і іш.), космічні знімки різного масштабу, цифрові векторні карти Криму і його регіонів.

Співробітники Центру приділяють особливу увагу впровадженню сучасних геотехнологій у навчальний процес, наукову, методичну і управлінську діяльність Таврійського національного університета ім. В.І.Вернадського і Кримського регіону.

Мета створення науково-дослідного центру «Технології стійкого розвитку» (НДЦ «ТСР») – розробка науково обґрунтованих рекомендацій для рішення ключових проблем регіонального розвитку в області управління природокористуванням, охорони навколишнього середовища і  еколого-економічної оптимізації території Крима.

Найважливішою задачею діяльності НДЦ «ТСР» являється розробка і практичне впровадження в систему регіонального управління механізмів і технологій, які сприяють переходу достійкого розвитку:

 1. Еколого-економічне моделювання стійкого розвитку приморських територій України.
 2. Розробка програм переходу регіонів Криму до стійкого розвитку.
 3. Інформаційно-методичне забезпечення територіального планування.
 4. Науково-методине і геоінформаційне забезпечення великих господарських і інвестиційних проектів:
 • обґрунтування варіантів використання територій  з високим рекреаційним потенціалом;
 • розробка інформаційних систем кадастрів природних ресурсів та інженерної інфраструктури;
 • розробка програм стійкого розвитку галузей господарського комплексу Криму.
 1. Підготовка спеціалістів, що володіють сучасними  технологіями управління, для органів державної влади:
 • впровадження ГІС-технологій у  навчальний процес ТНУ;
 • навчання  спеціалістів органів державного управління;
 • дистанційне навчання ГІС-технологій (з видачею міжнародного зразка).

У Центрі працюють спеціалісти високого рівня: С.А.Карпенко (виконавчий директор НДЦ «Технологій стійкого розвитку»), Н.І.Борисова, І.В.Глущенко, О.А.Павлова-Довгань, В.В.Кайданський, Д.В.Епіхін, А.С.Киселев. Більшість співробітників мають досвід роботи в структурах, пов’язаних з питаннями регіонального розвитку. Це Виконавча дирекція по створенню Єдиного республіканського цифрового територіального кадастру при Раді Міністрів АРК, Республіканський комітет АРК з екології і  природних ресурсів. Цей досвід створює  хорошу базу для практичного використання географічних знань в розробці різних регіональних програм.

Напрями наукових досліджень

За час роботи в Центрі були виконані ряд проектів, пов'язаних з розробкою програм регіонального розвитку: «Концепція розвитку курортно-рекреаційного і туристського комплексу АРК до 2010 року», «Оцінка сучасного соціально-економічного стану Сиваського регіону», «Прогнозна модель стійкого розвитку приморських територій України», «Регіональна програма формування національної екологічної мережі в Автономній Республіці Крим», «Концепція програми охорони навколишнього середовища Автономної Республіки Крим до 2010 року», «Програма раціонального використання мінерально-сировинних ресурсів Автономної Республіки Крим», «Наукове обґрунтування створення регіонального ландшафтного парку «Караларський», «Проект організації території Калиновського регіонального ландшафтного парку», «Еколого-економічне забезпечення Схеми планування території Автономної Республіки Крим», «Розробка регіональної програми інформатизації Автономної Республіки Крим», «Заходи щодо розробки і створення системи регіонального моніторингу навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим»,  «Інформаційно-географічне забезпечення планування стратегічного розвитку Криму», «Створення інформаційної системи регіонального кадастру природних ресурсів (на прикладі Кримського регіону)» і ін.

У 2003 році Центр виконав великий об'єм робіт по геоінформаційному і методичному забезпеченню «Атласу Автономної Республіки Крим», що є першим регіональним томом Національного Атласу України. У створенні Атласу брав участь великий колектив авторів більше 20 провідних інститутів, університетів, міністерств, організацій, відомств Криму і України. Основну роботу із створення Атласу виконали співробітники Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського.

Атлас створений як фундаментальний картографічний твір багатоцільового призначення, в якому представлені результати фундаментальних наукових досліджень з  географії, історії, геології, біології, геоекології, економіки і інших наук. У нім комплексно відображається природа, населення і господарство Криму як єдина геосистема у всіх проявах взаємодії і взаємозв'язку. Комплексність в дослідженні доповнюється інтегрованістю у відображенні об'єктів картографування, науковим рівнем вивчення і пізнання зв'язків і взаємин в природі і суспільстві.

На конференції Міжнародної картографічної торгової асоціації (IMTA) в лютому 2004 р. «Атлас Автономної Республіки Крим» зайняв 2-е місце.

Співробітниками Центру розробляються наступні наукові напрями: геоінформаційне моделювання (Глущенко І.В., Павлова-Довгань О.А., Борисов Н.І.), інформаційно-географічне забезпечення управління територіальним розвитком (Карпенко С.А.), географічне забезпечення планування регіонального розвитку (Кайданський В.В.), інформаційне забезпечення управління рослинним покривом міських поселень (Епіхін Д.В.), політичне і геополітичне картографування (Кисельов А.С.).
Колектив НДЦ «ТСР»  бере активну участь і в науковій діяльності. За час роботи співробітники Центру:

 • опублікували більше 70 статей і 5 монографій;
 • брали участь в різних наукових конференціях.

Впродовж декількох років Центр є організуючим ядром проведення щорічної Міжнародної ГІС-КОНФЕРЕНЦІЇ «Геоінформаційні технології в управлінні територіальним розвитком», що проходить в м. Ялті.

Наукові і навчальні зв'язки:

Центр активно співпрацює з географічним факультетом ТНУ ім. В.І.Вернадського. Тут працюють випускники географічного факультету різних поколінь: С.А.Карпенко, В.В.Кайданський, А.С.Кисельов. Крім того, в роботі Центру беруть активну участь багато співробітників географічного факультету, до виконання різних науково-практичних робіт притягуються багато студентів.
Центр співпрацює з рядом науково-виробничих організацій: проектний інститут «Кримніїпроєкт», проектний інститут «Кримгіпроводхоз», «Український центр менеджменту землі і ресурсів», фірма «ECOMM», кримська філія «Укрземпроєкт», Інститут передових технологій, Інститут «Південнийекогеоцентр» і ін.