Это интересно


Структурні підрозділи

 
 

Центр комп'ютерних технологій

 
 

Начальник

БУРЛАЙ Михайло Миколайович, Заслужений працівник освіти Автономної Республіки Крим.
Телефон: +38 (0652) 63-75-82
E-mail: burlay@crimea.edu

У 1999 року обчислювальний центр був перейменований у Центр комп'ютерних технологій (начальник М.М.Бурлай, заступник начальника по технічному забезпеченню А.І.Зімін заступник начальника по програмному і інформаційному забезпеченню Л.П.Доброван).

На Вченій Раді Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського була прийнята перспективна програма розвитку Центру комп'ютерних технологій (ЦКТ) і комп'ютеризації університету. У Центрі була проведена реструктуризація відділів. Сьогодні до складу центру комп'ютерних технологій входять 5 відділів: мультимедійних систем і технологій (начальник відділу О.В.Гранкін), комп'ютерних засобів навчання (Р.І.Шостак), телекомунікацій (А.В.Лангопуло) інформаційного забезпечення (Г.І.Будник) і автоматизованих систем управління (Т.І.Овечкіна).

У ЦКТ працюють фахівці високої кваліфікації, що володіють знаннями сучасних мережевих і інформаційних технологій. Одним з важливих напрямів діяльності Центру комп'ютерних технологій є розвиток комп'ютерної телекомунікаційної мережі, об'єднуючої на сьогодні більш 1000 комп'ютерів у різних підрозділах університету. До мережі підключені комп'ютери деканатів, ректорату, бібліотеки і бухгалтерії. Для забезпечення великих об'ємів передачі інформації були прокладені високошвидкісні оптоволоконні лінії. Забезпечена інформаційна взаємодія за допомогою оптоволоконного з'єднання комп'ютерів видалених факультетів ТНУ (іноземної філології, фізичної культури і спорту, слав'янської філології і журналістики, української філології та україноведення, історичний, філософський і психології), Кримського наукового центру й Інститута післядипломної освіти.

Усі гуртожитки студентського містечка об'єднані між собою високошвидкісними оптичними магістралями і це дозволяє забезпечити доступ до навчальних серверів університету і мережі Інтернет з комп'ютерів студентів. А в студмістечку знаходиться більше 500 комп'ютерів і їх кількості постійно збільшується.

Підключення до загальновузівської мережі комп'ютерів бібліотеки і залу електронної бібліотеки дозволило отримати доступ співробітникам і студентам університету до електронного каталогу, електронним версіям публікацій, статей, наукових журналів матеріалів наукових конференцій, праць учених і викладачів, електронним журналам зарубіжних видавництв, інформаційним матеріалам по різних напрямах науки і утворення .

Телекомунікаційний вузол Центру комп'ютерних технологій, оснащений сучасними програмно-апаратними засобами, і робота провідних співробітників (О.Л.Дрокін, Д.Ю.Лабуцький, К.І.Марковська, В.Ю.Терещенко) забезпечують надання практично всіх послуг міжнародної мережі Інтернет. Для задоволення збільшених потреб в якості і швидкості передачі інформації від користувачів університету до Інтернет-провайдера використовуються оптоволоконні канали зв'язку, радіомодемне устаткування, а для забезпечення надшвидкого прийому інформації - супутникова антена.

Викладачі і студенти вузу отримали можливість модемного доступу до інформаційних і навчально-методичних матеріалів комп'ютерній мережі ТНУ і Інтернет (Г.Г.Смоліч, Л.П.Доброван), а також можливість пересилки і отримання документів факсиміле.

На інформаційних серверах Центра комп'ютерних технологій представлені навчальні, методичні науково-технічні, нормативні, законодавчі, довідкові й інші матеріали комп'ютерної мережі вузу й інформація про Таврійський національний університет у міжнародній мережі Інтернет. На сьогоднішній день практично всі опубліковані університетом наукові видання мають електронну версію, що розміщується на Інтернет-сайті університету.

Спільно з викладачами університету і лабораторією дистанційного навчання розроблено більше 250 навчальних мультимедійних компакт-дисків, використовуваних для проведення лекційних і практичних занять,а також семінарів, конференцій і інших заходів. За участю студентів і аспірантів (Вадим В.Мілюков, А.В.Фурсенко і ін.) створений унікальний навчальний сервер, що дозволяє отримувати необхідну навчальну інформацію включаючи електронні лекції, методичну допомогу і тому подібне.

На сервері розміщені навчально-методичні комплекси для більшості спеціальностей і приблизно для тисячі дисциплін. Сервер містить більше 30 тис. документів. Відпрацьовуються методи видаленого доступу до бази даних для подальшого їх використання при дистанційних формах навчання студентів ТНУ. На навчальних серверах розміщене ліцензійне програмне забезпечення і різні методичні матеріали використовувані в навчальному процесі. Тестуючі і навчальні курси дозволяють здійснювати контроль знань студентів з різних дисциплін.
У спеціалізованих навчальних класах Центру в процесі навчання сучасним інформаційним і телекомунікаційним технологіям ефективно використовуються мультимедійні проектори, кодоскопи, проекційні екрани, компакт-диски, теле-, відео-, аудіоустаткування інформаційні ресурси Інтернет і інші засоби.Підготовка навчальних, методичних і наукових матеріалів здійснюється в спеціалізованому комп'ютерному класі для викладачів, аспірантів і співробітників університету.

Не менш важливим сервером ТНУ є інформаційно-освітній портал (Ю.В.Пігарев, Г.І.Будник, С.А.Ощепков і ін.). Основним завданням порталу є об'єднання накопичених в університеті навчальних і інформаційних електронних ресурсів, забезпечення простого і зручного доступу до цих ресурсів з метою формування єдиного інформаційного простору університету.

На інформаційному сервері комп'ютерної мережі ТНУ (О.В.Гранкин, С.І.Лагунов А.Ярмоц і ін.) представлена інформація по розділах: рішення і ухвали ректорату і Вченої Ради університету,навчально-нормативна, науково-технічна довідкова, новини вузу і ін. Підрозділи сервера містять Закони України про вищу освіту, Укази президента України, нормативні документи Кабінету Міністрів і Міністерства освіти і науки України, нормативні документи ТНУ, зразки документів ТНУ і іншу навчальну інформацію.

Організований відео-аудіосервер ТНУ (А.А.Хандецький, К.Е.Марковська, А.А.Клочков і ін.), здатний транслювати одночасно по комп'ютерній мережі десятки фільмів у цифровому форматі. Створення цього сервера органічно доповнює роботу відділу технічних засобів навчання університету, де за допомогою супутникового устаткування накопичуються навчальні фільми. Стали регулярними з'єднання з використанням web-камер з різними освітніми і науковими установами і організаціями України, Росії, Європи і Америки для проведення відеоконференцій, семінарів, дискусій і так далі.

Значні успіхи досягнуті в розробці автоматизованих комплексів контролю знань студентів (В.В.Доброван, В.Циомашко, А.Ярмоц). Традиційним стає комп'ютерне тестування студентів з англійської, російської мови і тестування абітурієнтів і учасників МАН на університетській олімпіаді з різних дисциплін. Співробітники Центру комп'ютерних технологій на постійних курсах, що діють, проводять навчання викладацького складу університету навикам використання комп'ютерних технологій у навчальномупроцессе і науковій діяльності.

Для аспірантів, претендентів і співробітників університету проводяться заняття по практичному використанню комп'ютерної техніки при роботі з сучасними інформаційними технологіями. Для ефективнішого і наочнішого проведення лекційних і практичних занять ведеться обробка фото, відео, аудіо і текстових матеріалів, здійснюється розробка і запис навчальних компакт-дисків, використовуваних у дистанційних формах навчання.

У Центрі комп'ютерних технологій працює бібліотека мультимедійних компакт-дисків з навчальними і методичними матеріалами з різних спеціальностей, які приходять на зміну застарілій паперовій наочній допомозі. У комп'ютерних класах університету проводяться семінари, конференції, презентації і олімпіади самих різних рівнів.

Важним напрямом роботи Центру комп'ютерних технологій є розробка, адаптація і передача в експлуатацію автоматизованих інформаційних систем і інших програмних засобів. Співробітниками Центру комп'ютерних технологій розроблені і впроваджені програмні комплекси "Заробітняплата", "Кадри", "Контроль виконань рішень", "Студент", "Співробітник", "Плата за комерційне навчвання", "Налогова інспекція", "Пенсійний фонд", "Стипендія" (Т.І.Овечкіна, А.А.Козлов, Е.Д.Семенцова Т.Г.Рибникова і ін.). Ці програмні засоби є такими, що становлять автоматизовану інформаційну систему управління вузом на базі функціонуючої комп'ютерної мережі Таврійського національного університету.

Викладачі і студенти вузу мають можливість отримати видалений модемний доступ, а також організувати пересилку і отримання документів факсиміле. Через модемний доступ здійснюється доставка інформації до видалених факультетів філіям і інститутам Таврійського національного університету. Спеціалізований комп'ютерний Інтернет-клас дозволяє співробітникам і студентам користатися інформаційними ресурсами міжнародної мережі.

Центр комп'ютерних технологій активно бере участь в різних проектах і держдоговірних розробках. Тільки за останні роки співробітники центру взяли участь у виконанні наступних проектів і розробок: Тасис EDUK 9801 "Підтримка навчання менеджменту у Криму" (1999-2001); "Створення і наповнення Www-сервера Таврійського національного університету (1998)"; "Практичне використання інформаційних ресурсів Internet в оволодінні знаннями зі спеціальності" (1999); "Розповсюдження електронних публікацій серед бібліотек, наукових і освітніх установ Криму" (1999 - 2001); "Інформаційне наповнення WWW-сервера Таврійського національного університета" (1999 - 2000); "Культура і мистецтво Кримського регіону України на сервері ТНУ" (1999); "Етнографія народів Криму" (1999 - 2000); "Доступ у інформаційний простір" (2000 - 2001);

"Підтримка і наповнення WWW-сервера Таврійського національного університета" (2001); "Створення бібліотечного інформаційного центру" (2000 - 2002); "Розробка, створення інформаційного сервера "Туризм, відпочинок, лікування в Криму" (2000 - 2003); "Створення регіональної телекомунікаційної мережі Криму" (2000 - 2001); "Створення регіональної комп'ютерної курортно-туристичної мережіі" (Міністерство курортів і туризму АРК, 2005); "Створення комп'ютерної інформаційної мережі установ науки, освіти і культури України" (2001 - 2004, 2006 - 2007); "Розробка концепції, створення і розвиток інформаційно-освітнього порталу Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим" (2005-2006);

"Інтернет - школам України" (2001); "Розробка і створення системи регіонального моніторингу освітніх і наукових Інтернет-ресурсів Автономної Республіки Крим" (Міністерство освіти і науки АРК, 2006-2007); "Інформаційне наповнення, підтримка і розвиток Інтернет-порталу Міністерства Курортів і туризму Автономної Республіки Крим" (2007); "Кримські міжвузівські електронні бібліотеки" (2007 - 2008); "Аналіз кризових ситуацій і ухвалення рішень в Україне" (2007 - 2009) .

Останніми роками важливим напрямом у роботі Центру комп'ютерних технологій стала організація регіональної комп'ютерної мережі Таврійського національного університету з підключенням до всеукраїнської науково-освітньої мережі. Створення такої мережі дозволить об'єднати в єдиний інформаційний простір навчальні, наукові і технічні ресурси різних підрозділів, інститутів, центрів філій університету, а також інших освітніх і научно-дослідних установ Криму.

Доступ до всеукраїнської науково-освітньої мережі URAN забезпечується шляхом підключення Кримського регіонального вузла (Таврійський національний університет) до центрального вузла мережі URAN (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"). Зовнішні канали зв'язку забезпечують підключення мережі URAN до мереж українських провайдерів Інтернет (український сегмент Інтернет), науково-освітнім мережам Росії і країн європейського співтовариства, зокрема, транс-европейським мережам Ten-155 і GEANT.
Створення регіональної комп'ютерної мережі з підключенням до мережі URAN дає можливість для реалізації таких перспективних напрямів, як розвиток дистанційних форм навчання, використання методів телематики і дистанційних методів моніторингу функціонування електронних бібліотек, проведення відео- і аудіоконференцій. Досягнення Центру комп'ютерних технологій Таврійського національного університету в області комп'ютеризації і інформатизації навчального процесу удостоєні срібною медалі в 2003 році і золотої медалі в області інноваційних педагогічних технологій у навчальному процесі в 2004 році на міжнародних виставках навчальних закладів "Сучасна освіта в Україне".