Это интересно


Персональні сторінки

Регушевський Євген Семенович


Доктор філологічних наук, професор
Кафедра українського мовознавства

Факультет української філології та українознавства

 

Резюме

Народився 21 жовтня 1934 р. в с. Бджільна Теплицького р-ну Вінницької обл.

У 1955 р. закінчив історико-філологічний факультет (спеціальність «українська мова та література») Вінницького державного педагогічного університету, 1958 р. – аспірантуру при Київському державному педагогічному інституті.

Викладацьку діяльність розпочав у 1958 р. асистентом кафедри української мови у Рівненському педагогічному інституті. З 1963 р. по 1967 р. працював деканом факультету педагогіки і методики початкової освіти у Бердичівському педагогічному інституті, у 1971-1975 рр. – проректором з навчальної роботи Кіровоградського державного педагогічного інституту.

З серпня 1975 р. по серпень 2004 р. – завідувач кафедри українського мовознавства, з січня 1981 по серпень 2004 р. – декан філологічного факультету Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

У 1963 р. захистив дисертацію на тему: «Мовознавча термінологія І.Я. Франка у світлі його лінгвістичних поглядів».

У 1964 р. присвоєно вчене звання доцента, 1993 р. – професора.

Під його керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій.

Опублікував понад 200 наукових і методичних праць, найважливішими серед яких є: «Словник літературознавчих термінів Івана Франка» (1966) (у співавторстві); «Короткий словник перифраз» (1985) (у співавторстві), «Словник фразеологічних синонімів» (1988) (у співавторстві), «Вступ до лінгвокультурології» (2003), «Коротка порівняльна характеристика іменникових форм східнослов’янських мов» (2005), «Кримськотатарські чоловічі імена та імена по батькові (Кримськотатарсько-український правописний словник)»  (2005) (у співавторстві).
Почесний професор Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.
Заслужений працівник народної освіти України (1999).

Нагороджений медалями «За доблесну працю», «Ветеран праці», «Будівничий України», знаками «Відмінник освіти України», «Відмінник вищої освіти СРСР».