Это интересно


Персональні сторінки

   
 

Матіїв Микола Дмитрович

 
 
Кандидат філологічних наук, доцент
Кафедра міжмовних комунікацій і журналістики
Факультет слов'янської філології і журналістики
 
 

Автобіографія

Я, Матіїв Микола Дмитрович, народився 16 травня 1962 р. в селі Либохора Сколівського району Львівської області.

З 1969 до 1977 р. навчався у Либохорівській школі. З 1977 до 1980 р. – у Стрийському геологорозвідувальному училищі.

У  1980 - 1982 рр. служив у рядах Радянської Армії.

З 1983 до 1984 р. працював за фахом у Стрийській нафтогазорозвідувальній експедиції об’єднання „Західукргеологія”.

З 1984 до 1989 р. – студент філологічного факультету Сімферопольського державного університету ім. М.В. Фрунзе.

З 1989 до 1992 р. – аспірант кафедри української мови Сімферопольського державного університету ім. М.В. Фрунзе (денна форма навчання).

З 1992 до 1994 р. займав посади заступника директора піонерського табору - пансіонату ім. Ю.О. Гагаріна та директора Дитячого парку культури та відпочинку в м. Євпаторії.

 
 

З кінця 1994 до 1996 р. працював на посаді вчителя української мови та літератури Калінінської загальноосвітньої школи Красногвардійського району Криму. З кінця 1996 до 1997 р. учителював у СШ с. Тухля Львівської області.

У 1997 р. зарахований на посаду асистента кафедри української мови Сімферопольського держуніверситету.

У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності українська мова.

У лютому 2002 р. Міністерством освіти і науки присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови

З 2000 р. до 2007 р. – доцент кафедри української мови, а з 2007 р. – доцент кафедри міжмовних комунікацій і журналістики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

Склад сім’ї:

дружина – Матіїв Тетяна Зіновіївна, старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Кримського інституту бізнесу;

донька – Матіїв Інна Миколаївна, 2007 р. н.

Домашня адреса: вул. Гончарова, буд. 30, м. Сімферополь. 95007.

Телефон.:дом.  (0652) 51 - 67 - 12, моб.  (095) 45 - 45 - 146

 

Освіта

Закінчив у 1989 р. Сімферопольський державний університет (спеціальність  «Українська мова і література»), денне відділення.

Кандидат філологічних наук з 12 січня 2000 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Запорізького державного університету. Диплом ДК № 005393. Доцент кафедри української мови з 26 лютого 2002 р., атестат ДЦ № 004082.

 

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІПК ІV рівня акредитації:

з 1 жовтня 1997 р. до 31 серпня 2000 р. – асистент кафедри української мови Сімферопольського державного університету, з 1 вересня 2000 р. – доцент кафедри української мови Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, з вересня 2007 р. – доцент кафедри міжмовних комунікацій і журналістики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.
З 20 грудня 2004 р. до 20 лютого 2005 р. підвищував кваліфікацію в Кримському юридичному інституті Національного університету внутрішніх справ (м. Сімферополь).

Навчальна робота, участь у конференціях, опонування дисертацій:

 1. Читає курси з дисциплін: «Українська мова», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Історія української літературної мови», «Порівняльна лексикологія російської й української мов», «Основи етнолінгвістики і проблеми мовної інтерференції». «Дисципліни спеціалізації (Особливості перекладу власних назв)»,
 2. Керує курсовими та дипломними роботами.
 3. Доповідав на Міжнародних та Республіканських конференціях (в Ужгороді, Одесі, Житомирі, Чернівцях, м. Бэлць, Республіка Молдова).
 4. Написав дев’ять відгуків на автореферати кандидатських дисертацій.
 5. Опонував кандидатську дисертацію, представлену до захисту в м. Донецьку.

 

Публікації:

 1. Матіїв М., Регушевський Є. Народнорозмовна основа української лісорубської лексики // Науково-технічна революція і сучасні процеси розвитку лексики української народнорозмовної мови. – Ужгород, 1989. – С. 90-92.
 2. Матіїв М. Відображення фонетичних та морфологічних рис бойківського говору в гідронімії басейну ріки Стрию // Проблеми української діалектології на сучасному етапі: Тези доп. і повідом. – Житомир, 1990. – С. 123 – 124.
 3. Матіїв М. Семантичний аналіз гідронімів басейну ріки Стрию // Шоста республіканська ономастична конференція: Тези доп. і повідом. – Одеса, 1990. – Ч. І. – С. 56 – 57.
 4. Матіїв М. Гідронімія басейну ріки Стрию як джерело вивчення історії краю // 80-річчя відродження української державності: Минуле і сучасне: Доп. і повідом. на Всеукр. наук. конф. – Сімферополь, 1997. – С. 114 – 115.
 5. Матіїв М. Назви тих самих водотоків, які змінені в різних частинах течії (на матеріалі гідронімії басейну Стрию) // Культура народов Причерноморья. – 1997. – № 2. – С. 287 – 289.
 6. Матіїв М. Врахування діалектних особливостей та норм літературної вимови у реєстровій частині гідронімікону басейну Стрию // Ономастика і апелятиви: Збірник наукових праць / За ред. проф. В.О. Горпинича. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 31 – 32.
 7. Матіїв М. Особливості відмінювання іменників-мікрогідронімів басейну ріки Стрию // Ученые записки Симферопольского государственного университета. – 1998. – № 8 (47). – С. 86 – 92.
 8. Матіїв М. З гідронімії Бойківщини (питання походження) // Ученые записки Симферопольского государственного университета. – 1998. – № 10 (49). – С. 73 – 77.
 9. Матіїв М. Словник гідронімів басейну ріки Стрий. – К.; Сімферополь, 1999. – 96 с.
 10. Матіїв М. Відапелятивні найменування в гідронімії басейну Стрию // Культура народов Причерноморья. – 1999. – № 8. – С. 140 – 142.
 11. Матіїв М. Флора і фауна Карпат у гідронімії басейну Стрию // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2000. – № 13 (52). – С. 79 – 84.
 12. Матіїв М. Оронім гора у фольклорі бойків // Культура народов Причерноморья. – 2000. – № 13. –  С. 136 – 137.
 13. Матіїв М. Відгідрографічні гідронімні утворення басейну Стрию // Культура народов Причерноморья. – 2000. – № 14. –  С. 101 – 106.
 14. Матиив Н. Молдавские элементы в микрогидроними Украинских Карпат // Актуальные проблемы современной филологии: Материалы Международной научной конференции, посвященной 80-летию проф. В.Н. Мигирина. – Республика Молдова, Бэлць, 2001. – 107 – 109.
 15. Матіїв М., Деркач В. Методичні вказівки та матеріали для проведення практичних і лабораторних занять з української діалектології. - Сімферополь: Ятрань, 2001. – 24 с.
 16. Матіїв М. Із спостережень над лексикою села Воля-Блажівська північної Бойківщини // Культура народов Причерноморья. – 2002. – № 32. – С. 94 – 95.
 17. Матіїв М. Відантропонімні мікрогідронімні утворення Бойківщини // Культура народов Причерноморья. – 2002 – № 36. – С. 144 – 148.
 18. Матіїв М. Про словник говірок центральної Бойківщини // Культура народов Причерноморья. – 2004. – № 53. – С. 3 1 – 33.
 19. Матіїв М. Методичні поради і матеріали для діалектологічної практики студентів-філологів. – Сімферополь: Вид.-во „Доля”, 2004. – 80 с.
 20. Матіїв М. Принципи укладання “Словника говірок центральної Бойківщини” // Волинь - Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2005. – № 14. – С. 127 – 134.
 21. Матіїв М. Методичні вказівки для діалектологічної практики. – Сімферополь: Вид.-во „Доля”, 2005. – 100 с.
 22. Матіїв М. До питання про волоську колонізацію Українських Карпат (на матеріалі топонімії та антропонімії Східних Бескидів) // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2005. – Вип. 10. – С. 19 – 21.
 23. Матіїв М. Методичні вказівки і матеріали для фольклорно-діалектологічної практики. – Сімферополь: „Просвіта”, 2006. – 110 с.
 24. Матіїв М. Німецькі запозичення в говірках Бойківщини // На терені юридичної і філологічної наук: Збірник наук. праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. – Сімферополь: Ельіньо, 2006. – С. 214 – 219.
 25. Матіїв М. Методичні поради студентам-філологам на допомогу збору    ідіолектів. – Сімферополь: ТНУ, 2007. – 18 с.
 26. Матіїв М. Гідронімікон басейну Стрию та його відображення у „Словнику гідронімів України” // XІІ Всеукраїнська ономастична конференція “Ономастика України у загальнословۥянському контексті”. – Чернівці, 2007. – Вип. 354-355. – С. 191–195.
 27. Матіїв М. Емоційно марковані об’єкти у бойківських говірках // Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2009. – № 21. – С. 73 – 75.
 28.  Матіїв М. Словник говірок центральної Бойківщини (частина І: А – О. – 320 с.; 18 друк. арк.).