Это интересно


Персональні сторінки

Козаченко Олексій Миколайович


Кандидат педагогічних наук, доцент
Кафедра культури української мови
Факультет української філології та українознавства

 

Резюме

Народився в Запоріжжі 1974 р.

Закінчив Запорізький державний університет.

Кандидат педагогічних наук. Захистив кандидатську дисертацію з теорії та методики навчання польської мови (Інститут педагогіки АПН України).

Працював на кафедрі української мови та літератури Національного авіаційного університету.
З 2002 року доцент кафедри українського мовознавства Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського.

З 2006 року працює на кафедрі культури української мови ТНУ ім.В.І.Вернадського. м. Сімферополь.

 

Наукові праці:

 

 1. Козаченко О.М. Проблема відбору та розподілення лексичного матеріалу для вивчення української мови як іноземної.Методика викладання філологічних дисциплін. - Запоріжжя, 1997. - Вип. 1. - с. 60-70.
 2. Козаченко О.М. Деякі питання викладання польської мови в українській аудиторії на початковому етапі (до постановки проблеми). Друк. Методика викладання філологічних дисциплін. - Запоріжжя, 1997. - Вип. 2. - с. 57-62.
 3. Козаченко О.М. Шляхи подолання інтерференції в польському мовленні студентів-філологів. Придніпровський науковий вісник. - Запоріжжя, 1998. - N 88 (155). - с. 43-48.
 4. Козаченко О.М. Результати дослідження інтерференції в процесі вивчення польської мови.Наука і освіта. - 1998. - N 4-5. - c. 111-114.
 5. Козаченко О.М. Лінгво-методичні аспекти сучасних проблем інтерференції та транспозиції. Придніпровський науковий вісник. - Запоріжжя, 1998. - N 61 (128). - c. 22-28.
 6. Козаченко О.М. Польська мова у системі підготовки філологів-бакалаврів. Методика викладання філологічних дисциплін. - Запоріжжя, 1997. - Вип. 3. - c. 79-85.
 7. Козаченко О.М. Проблеми лексичної інтерференції та транспозиції при укладанні польсько-українського словника-мінімуму (для вивчення польської мови як іноземної). Вісник Запорізького державного університету. - 1998. - Вип. 1. - c. 71-73.
 8. Козаченко О.М. Методи навчання польської мови у недільних школах України (із досвіду організації недільних польських шкіл у Запоріжжі). Друк. Освіта й виховання в Польщі й Україні (ХІХ-ХХ ст. ) //Матеріали науково-практичної конференції. - Ніжин, 1998. - c. 40-43.
 9. Козаченко О.М. Методичні проблеми організації початкового навчання польської мови. Ономастика і апелятиви. - Дніпропетровськ, 1999. - Вип. 8. - c. 128-135.
 10. Козаченко О.М. Методичні технології організації взаємодії української та польської мов у процесі їх паралельного викладання. Друк. Сучасні технології навчання у навчальному процесі вищих освітніх закладів //Матеріали міжнародної науково-методичної конференції. - Рівне, 1999. - c. 162-166.
 11. Козаченко О.М. Взаємозв'язок української та польської мов у процесі їх вивчення. Вісник Дніпропетровського університету. - 1999. - Вип. 4. - c. 71-75.
 12. Козаченко О.М. Семантизація лексики як методична проблема й організація подолання інтерференції. Культура народов Причерноморья. - Симферополь, 2002. - N 32. - c. 63-66.
 13. Козаченко О.М. Врахування особливостей лінгвістичної ситуації двомовності та явищ інтерференції в навчанні польської мови Друк. Культура народов Причерноморья. - Симферополь, 2002. - N 35. - c. 97-100.
 14. Козаченко О.М. Лінгвістична ситуація двомовності і контактно обумовлене явище інтерференції. Культура народов Причерноморья. - Симферополь, 2003. - N 38. - c. 112-115.
 15. Козаченко О.М. Характеристика якісних ознак лексичної інтерференції та типологія інтерферентних помилок під час навчання польської мови. Проблеми зіставної семантики. - Київ, 2003. - Випуск 6. - c. 437-442.
 16. Козаченко О.М. Ситуація як методична проблема. Її застосування у практиці викладання польської мови. Дні Адама Міцкевича у Криму. - Сімферополь, 2004. - Том 1. - c. 275-279.
 17. Козаченко О.М., Деркач В.В. Методичні проблеми організації початкового етапу навчання польської мови студентів-філологів. Вісник Житомирського педагогічного університету. - Житомир, 2004. - Випуск 14. - c. 125-129.
 18. Козаченко О.М. Формування лексичних навичок мовлення у курсі початкового навчання польської мови студентів-філологів. Ученые записки ТНУ. - Симферополь, 2004. - Том 16(55) N 1. - c. 280-285.
 19. Козаченко О.М. Поезія, культура та історія. Максим Рильський. М.Т.Рильський - поет, перекладач, учений. Матеріали науково-практичної конференції. - Керч, 2004. - c. 62-69.
 20. Przybliżanie kultury wartości jako jeden z celów kształcenia nauczyciela europejskiego //Etyczne i duchowne wartości i źródła integracji europejskiej wychowanie moralne i społeczeństwo obywatelskie. Materialy pokonferencyjne. 5-6 marca 2005, Warszawa.
 21. Козаченко О.М. Методичні рекомендації та контрольні завдання з дисципліни "Українська та зарубіжна культура" для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання Національного авіаційного університету всіх спеціальностей. - Київ, 2001. - 36 с.
 22. Козаченко О.М. Методичні рекомендації та контрольні завдання д з дисципліни "Давня українська література" для студентів 1 курсу заочної форми навчання, спеціальності 6.030200 "видавнича справа та редагування" Друк. Сімферополь, 2002. - 23

Контактна інформація:

Україна, АР Крим, 950007 м. Сімферополь, вул.Ялтинська, 2