2.

Это интересно


Персональні сторінки

Балацька Юлія Юріївна


Асистент
Кафедра культури української мови
Факультет української філології та українознавства


Резюме

Народилася 1 серпня 1977 р. в м. Джанкої Кримської обл.

У 1999 р. закінчила з відзнакою Сімферопольський державний університет ім. М.В. Фрунзе. Цього ж року вступила до аспірантури Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

З серпня 2002 р. працювала в Кримському юридичному інституті Харківського національного університету внутрішніх справ викладачем, з 2006 р. старшим викладачем кафедри української та іноземних мов.
З вересня 2007 р. – асистент кафедри культури української мови (за сумісництвом).

Працює над дисертаційним дослідженням: „Фразеологічні мікросистеми „Увага” і „Воля” та їх особливості”.
Має друковані роботи:
1. Відображення екстралінгвістичного поняття „воля” фразеологічними засобами // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Научный журнал. – Том 15 (54) №1: Филология. Симферополь, 2002. – С. 149-153.
2. Екстралінгвістичне поняття „увага” як фрагмент картини світу, відтворений фразеологічними засобами // Культура народов Причерноморья. – Сімферополь, 2002. – № 32. – С. 18-20.
3. Відображення морально-вольових якостей людини фразеологічними засобами української мови // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка (філологічні науки). Зб. наук. праць. – Вид-во ЛНПУ „Альма-матер”, 2004. – С. 272-279.
4. Відображення вольових якостей людини фразеологічними засобами української мови // Матеріали VI звітної науково-практичної конференції науково- педагогічного персоналу КЮІ НУВС. У 2 ч. Сімферополь: Доля, 2004 р. – Ч.1. – С. 148-153.
5. Фразеологічні засоби вираження власне вольових якостей людини в українській мові // Система і структура східнослов’янських мов: До 170-річчя з дня народження О.О. Потебні: Зб. наук. праць / Ред. кол.: В.І. Гончаров (відп. ред.) та ін. – К.: Знання України, 2005. – С. 82-87.
6. “Виховання вольових та морально-вольових якостей у курсантів ВНЗ МВС (на матеріалі фразеологізмів української мови” // Проблеми викладання української та іноземних мов у навчальних закладах МВС у контексті сучасних наукових досягнень: матеріали проведення круглого столу (29 травня 2007 року). – Сімферополь, 2007. – С. 52-60.
7. Українська мова: практикум. – Сімферополь: Сімферопольська міська друкарня, 2007. – 72 с. (у співавторстві з Г.Б. Михайличенком).