Это интересно


Персональні сторінки

Андрейченко Оксана Іванівна


Кандидат філологічних наук,
доцент
Кафедра українського мовознавства
Факультет української філології та українознавстваРезюмеНародилася 9 жовтня 1976 р. в с. Голинченці Шаргородського р-ну Вінницької обл.

У 1998 р. закінчила філологічний факультет Сімферопольського державного університету ім. М.В. Фрунзе, 2006 р. – аспірантуру при Інституті української мови НАН України (м. Київ).

Трудову діяльність розпочала в січні 1997 р. на посаді вчителя української мови та літератури Сімферопольського економічного ліцею. З вересня 2001 р. по жовтень 2005 р. – старший викладач Кримського психолого-педагогічного факультету Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. З жовтня 2005 р. – викладач, а з вересня 2007 р. – доцент кафедри українського мовознавства Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

З жовтня 2006 р. – заступник декана з наукової роботи факультету української філології та українознавства Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лексико-фразеологічна основа текстів політичних дискусій (на матеріалі української преси кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)».

Опублікувала близько 20 наукових і методичних праць.