Это интересно


Історія університету

         
 

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського - провідний вищий навчально-науковий заклад Криму, ідея відкриття якого виникла ще напочатку минулого століття.

У його становленні приймали участь багато наукових центрів. Але особлива роль тут належить Київському університету Святого Володимира, котрий у травні 1918 р. відкрив своє відділення в Ялті і направив сюди велику групу професорів.

Серед них були М. В. Довнар-Запольський, Р.І.Гельвіг, С.М.Богданов, Л.О.Кордиш, В.Г.Коренчевський, Є.К.Мейєр, С.О.Колядник, Г.О.Семека-Максимович та інші.

 

 
 

Уже до осені 1918 р. Таврійський університет був повністю укомплектований викладачами вищої кваліфікації. До цього часу до Криму переїхали всесвітньо відомі вчені: академік Н.І. Андрусов. В.І. Палладін, В.А. Обручев, П.П. Сушкін та інші.

 
 

 

У роки громадської міжусобиці університету випало стати головним науковим центром всього регіону. Академік В.І. Вернадський, що очолив його у жовтні 1920 р., відмічав, що тоді Таврійський університет "представляв собою одну з найсильніших наукових шкіл у країні". І дійсно, тут працювало сім академіків (Н.І. Андрусов, М.М. Богослов, В.І. Вернадський, К.Г. Воблий, Д.А. Граве, А.Є, Кесслер, В.А.Обручев), більше 100 професорів (деякі з них потім стали академіками і член-кореспондентами: Г.Н. Висоцький, В.М. Гордон, Н.С. Кошляков, Є.Н. Павловський, Н.І. Палієнко, О.Л. Струве, Ф.В. Тарановський, Ф.Г. Яновський, Д. В. Сініцин, Б.В. Чобан-Заде та ін.).

Таврійський університет проіснував два з половиною роки і в січні 1921 р. був перейменований у Кримський університет ім.М.В. Фрунзе.

 

 
 

Ця реорганізація не була єдиною у його долі. Уже в 1925 р. він стане Кримським державним педагогічним інститутом ім. М.В. Фрунзе і тільки у 1972 р. - знову університетом - Сімферопольським державним університетом ім. М.В. Фрунзе.

З серпня 1999 р. наступив новий відповідальний етап у житті університету. Указом Президента України йому було привласнено статус національного і повернена первинна назва.

Нині Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського продовжує найкращі традиції Таврійського - Кримського - сімферопольського університетів.

Ныне Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского продолжает лучшие традиции Таврического - Крымского - Симферопольского университетов.

 

 
 
 
 

Хронопис основних подій в історії Таврійського університету

 
         
 
1916
15 серпня Член Державної Ради С.С. Крим виступив у Таврійському губернському земстві з доповіддю про необхідність створення в Криму вищого навчального закладу
16 грудня В.І. Вернадський як член Державної ради підписав законопроект про створення університету в Криму
 
1917
17 жовтня Рада Київського університету Св. Володимира схвалила ідею створення своєї філії в Криму
 
1918
10 травня У Києві відкритий медичний факультет Таврійського філіального відділення Київського університету Св. Володимира

11травня

В Ялті відбулося урочисте відкриття Таврійського філіального відділення Київського університету Св. Володимира

2 липня

Губернські земські збори прийняло рішення про установу Таврійського університету в Сімферополі

28 липня

Декан медичного факультету, професор Роман Іванович Гельвіг вибраний на посаду в.о. ректора Таврійського університету

30 серпня Кримський краєвий уряд затвердив "Положення про Таврійський університет"
14 жовтня У Сімферополі в приміщенні Театру таврійського дворянства відбулося урочисте відкриття Таврійського університету
 
1920
4 березня Рада Таврійського університету вибрала академіка Вернадського на посаду позаштатного ординарного професора кафедри геології
19 квітня В.І. Вернадський переїхав з Ялти до Сімферополя і приступив до роботи в Таврійському університеті
2 жовтня Помер перший ректор Таврійського університету Р.І. Гельвіг
10 жовтня Академік В.І. Вернадський вибраний ректором Таврійського університету
23 жовтня Кримський революційний комітет приступив до реорганізації Таврійського університету
 
1921
12 січня В.І. Вернадський відмовляється від посади ректора Таврійського університету
15 січня Військово-революційний комітет прийняв рішення про перейменування Таврійського університету в Кримський університет ім. М.В. Фрунзе
25 січня Кримська влада приймає рішення про висилку В.І. Вернадського та інших відомих учених з Криму
23 лютого  
 
1922
  Кримський університет закінчив Дмитро Іванович Щербаков - майбутній академік АН СРСР
 
1923
  Кримський університет закінчив Ігор Васильович Курчатов - майбутній академік, тричі Герой Соціалістичної Праці
 
1924
  На фізико-математичному факультеті вчиться Ілля Михайлович Франк, майбутній Нобелівський лауреат
 
1925
  Кримський університет закінчив Гліб Михайлович Франк - майбутній академік АН СРСР
вересень- жовтень Кримський університет перетворений у Кримський педагогічний інститут ім. М.В. Фрунзе
 
1932
  Кримський державний педагогічний інститут закінчив Кирило Іванович Щелкін - майбутній член-кореспондент АН СРСР, тричі Герой Соціалістичної Праці
 
1941
23 вересня Колектив Кримського педагогічного інституту виїхав в евакуацію
27 вересня Кримський педінститут розмістився в аудиторіях Краснодарського педагогічного інституту
2 листопада Колектив Кримського педінституту прибув у столицю Дагестану - Махачкалу
10 листопада Уряд Дагестану прийняв рішення про злиття Дагестанського і Кримського педінститутів
 
1944
15 серпня Колектив Кримського педінституту повернувся до Сімферополя
 
1950
  Початок будівництва спортивного манежу
 
1958
  В с.Краснолісся створена інститутська агробіологічна станція
 
1961
  Інституту переданий для забудови головного, навчального корпусу земельний фонд "Салгирка"
 
1965
серпень Закінчено будівництво головного навчального корпусу для Кримського педінституту по вул. Ялтинській
 
1966
  В Алушті відкритий спортивно-оздоровчий табір "Прометей" для відпочинку і лікування викладачів, співробітників і студентів інституту
 
1972
13 лютого Постановою Ради Міністрів СРСР на базі Кримського державного педагогічного інституту створений Сімферопольський державний університет ім. М.В. Фрунзе
 
1975
серпень В експлуатацію зданий лабораторний корпус "Б"
 
1978
31 серпня Науковим співробітником Кримської астрофізичної обсерваторії Н.С. Чорних відкрита Мала планета № 2809 "Вернадський" на честь академіка Володимира Івановича Вернадського (1863- 1945), видатного дослідника природи, мислителя і громадського діяча, основоположника комплексу сучасних наук про Землю, професора московського університету, першого Президента Академії наук України, професора і одного з перших ректорів Таврійського університету
 
1985
9 травня Урочисто відкритий пам'ятник викладачам і студентам Кримського державного педагогічного інституту, загиблим в роки Великої Вітчизняної війни
 
1989
серпень Зданий в експлуатацію навчальний корпус "В"