Это интересно


Персональные страницы

Пашнева Виктория Анатольевна

 
Кандидат юридических наук, доцент
Кафедра хозяйственного и экологического права
Юридический факультет

Место рождения: Симферополь
Должность: доцент кафедры хозяйственного и экологического права
Ученая степень: кандидат юридических наук
Образование: высшее

Профессиональная деятельность
Даты Место работы
1999-2000 Магистратура Харьковского Национального университета внутренних дел
2002-2006 Крымский юридический институт Харьковского Национального университет внутренних дел
2006- по наст.вр. Преподавательская деятельность в ТНУ им. Вернадского
Учебная работа

Чтение курсов «Международное публичное право», «Страховое право», Транспортное право», «Торговое право» и прием зачетов, экзаменов на всех формах обучения юридического факультета

Участие в конференциях
Член Международной ассоциации историков права. Адміністративна юстиція, як невід’ємна частина правової держави в концепції академіка М.І. Палієнка. // Методологічні проблеми історико-правових досліджень: Матеріали ХХІІІ історико-правової конференції 24-26 вересня 2010 р., м.Алушта
Статьи в журналах ВАК
  • Погляди академіка М.І. Палієнка на проблеми інституту громадянства в контексті сучасності // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Вип. № 28, 2004. – С. 245-252.

  • Проблеми державного суверенітету у творчості М.І.Палієнка // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Вип. № 31, 2005. – С. 358-363.
    Національні меншини – як складова міграційних процесів сучасної України // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Сімферополь, 2005. – Вип. 8.– С. 151-155.

  • Погляди М.І. Палієнка на господарсько-культурну автономію як форму реалізації інтересів національних меншин // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Серия „Юридические науки”, Том 19 (58), № 2. – Симферополь, 2006. – С. 294-299.

  • Вклад академика Н.И. Палиенко в развитие правовой науки в Украине в Советский период // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. – Серия „Юридические науки”, Том 19 (58), № 3. – Симферополь, 2006. – С. 236-241.

  • Основні аспекти концепції правової держави в трудах академіка М.І. Палієнка. // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Вип. № 40, 2008. – С. 96-102.