Это интересно


Информация для абитуриентов

       
 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського
у 2011 році

 
       
 

Титульна сторінка

І. Загальні положення

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу в університет

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

VII. Цільовий прийом до Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського

VIII. Зарахування за співбесідою

IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

X. Зарахування поза конкурсом

XI. Право на першочергове зарахування

XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

XIII. Надання рекомендацій для зарахування

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

XVI. Наказ про зарахування

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства в університеті

XVIII. Додаткове зарахування до Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського та зберігання робіт вступників

XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до університету


Додаток 1 до Правил прийому Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання


Додаток 2 до Правил прийому Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра  за умови вступу на споріднений напрям підготовки


Додаток 3 до Правил прийому Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)


Додаток 4 до Правил прийому Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали


Додаток 6.2 до Правил прийому Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського
Значення вагових коефіцієнтів для розрахунку конкурсної оцінки