Это интересно


Personal Pages

 

Kopachevskiy Nikolay D.

Professor, Doctor
The Department Department of Mathematical Analysis

Personal details

 

Name - Nikolay Dmitrievich Kopachevsky
Born-  March 25, 1940, in Simferopol, Crimea
Citizenship - Ukrainian citizen
Home address - Pobedy 28, kv. 16 333034 Simferopol, Crimea, Ukraine

 

Degrees

1963      

Diploma in Mechanical Engineering Kharkov Aviation Institute

1966      

Ph. D. thesis Physical and Technical Institute of Low Temperatures at the Ukrainian Academy of Sciences Kharkov Thesis title: On small oscillations of a fluid in a container under the conditions close to low-gravity. Supervisor: Prof. A. D. Myshkis

1980      

Habilitation thesis (the qualification for a professorship)
Thesis title: Theory of small oscillations of fluids with regard to the forces of surface tension and rotation

Positions held

1963-1967     

Engineer of the Department of Applied Mathematics of Physical and Technical Intitute of Low Temperatures at the Ukrainian Academy of Sciences, Kharkov

1967-1969     

Junior scientific collaborator of Physical and Technical Intitute of Low Temperatures at the Ukrainian Academy of Sciences, Kharkov

1969-1981     

Senior scientific collaborator of Physical and Technical Intitute of Low Temperatures at the Ukrainian Academy of Sciences, Kharkov

1981-     

Head ofthe Mathematical Analysis Chair of Simferopol State University

Publications

Books:

 1. V.G.Babsky, N.D.Kopachevsky, A.D.Myshkis, L.A.Slobozhanin and A.D.Tuyptsov. Gidromehanika nevesomosti, Moscow, "Nauka", 1976, 504 str. (in Russian).
 2. A.D.Myshkis, V.G.Babskii, N.D.Kopachevskii, L.A.Slobozhanin and A.D.Tyuptsov. Low-Gravity Fluid Mechanics, Berlin, Springer-Verlag, 1987, 583 p.
 3. S.G.Krein, N.D.Kopachevsky and Ngo Zuy Kan, Operatornye metody v lineinoy gidrodinamike: Evolutsionnye i spektralnye zadachi, Moscow, "Nauka", 1989, 416 str. (in Russian).
 4. A.D.Myshkis, V.G.Babsky, N.D.Kopachevsky, M.V.Zhukov, L.A.Slobozhanin and A.D.Tuyptsov. Metody reshenija zadach gidromehaniki dlya usloviy nevesomosti, Kiev, "Naukova dumka", 1992, 592 str. (in Russian).
 5. N.D.Kopachevsky, Zadazhi teorii kolebaniy zhidkosti v uslovijah nevesomosti (uchebnoje posobije), Kharkov, Kharkov Aviation Institute, 1981, 100 str.(in Russian).
 6. N.D.Kopachevsky, S.G.Krein. Operator approach in linear problems of hydrodinamics. Vol. 1: Selfadjoint problems for ideal fluid. Vol 2: Nonselfadjoint problems for viscous fluid, Birkhauser Verlag, 2000 (to appear).

Articles:

 1. Kopachevsky N.D. Gidrodinamika v slabyh silovyh polyah. O malyh kolebanijah idealnoi zhidkosti (in Russian) Mehanika Zhidkosti i Gaza, 2 1966 p.141 - 144
 2. Myshkis A.D., Kopachevsky N.D. Gidrodinamika v slabyh silovyh polyah. O malyh kolebanijah viazkoi zhidkosti v potentsial'nom pole massovyh sil (in Russian) Zhurnal Vychislitel'noy Matematiki i Matematicheskoy Fiziki, 6 1966 p.1054 - 1063
 3. Kopachevsky N.D., Morozovskaja N.N. O malyh kolebaniyah zhidkosti v sosude v usloviyah, blizkih k nevesomosti (in Russian) Lecture notes at the International Mathematical Congress in 1966, Moscow, 6 1966 p.38
 4. Kopachevsky N.D. O malyh kolebanijah zhidkosty v sosude v uslovijah, blizkih k nevesomosti (in Russian), Ph.D. thesis Kharkov, Fiziko-tehnicheskiy institut nizkih temperatur Akademii Nauk Ukraini 1966 p.1 - 16
 5. Kopachevsky N.D. O zadache Cauchy dlya malyh kolebaniy viazkoy zhidkosti v slabom pole massovih sil (in Russian) Zhurnal Vichislitelnoy Matematiki i Matematicheskoy Fiziki, T.9, N 1 1967 p.128 - 146
 6. Kopachevsky N.D. Malye kolebaniya zhidkosti v sosude v oslablennom pole massovyh sil (in Russian) Sbornik "Sovremennije Problemy Gidromehaniki" Naukova dumka, Kiev 1967 p.337 - 343
 7. Kopachevsky N.D., Morozovskaja N.N. Pro mali ruhi ridunu v umovah, bli'zkih do nevagomosti ( in Ukrainen ) III Conferentsija molodih matematikov Ukrainy Naukova dumka, Kiev 1967 p.433 - 438
 8. Kopachevsky N.D. O malih kolebanijah ideal'noi zhidkosti v sosude v usloviyah, blizkih k nevesomosti (in Russian ) Sbornik "Vvedenije v Dinamiku tela s Zhidkost'ju v Uslovijah Nevesomosty" Vychislit. Tsentr Akademii Nauk SSSR 1968 p.98 - 134
 9. Kopachevsky N.D., Morozovskaja N.N. Opredelenie pervoi chastoty kolebaniy ideal'noi zhidkosti v tsilindricheskom sosude v slabom gravitatsionnom pole (in Russian) Sbornik "Vvedenije v Dinamiku Tela s Zhidkost'ju v Uslovijah Nevesomosty" Vychislit. Tsentr Akademii Nauk SSSR 1968 p.135 - 151
 10. Kopachevsky N.D., Myshkis A.D. O svobodnyh kolebanijah zhidkogo samogravitirujuschego shara s uchiotom viazkih i kapilliarnih sil (in Russian) Zhurnal Vychislitel'noy Matematiki i matematicheskoy Fiziki, T.8, N 4 1968 p.1291 - 1305
 11. Babsky V.G., Kopachevsky N.D., Myshkis A.D., Tiomkin L.A., Scherbina G.V. O malyh dvizhenijah zhidkosti so svobodnoy poverhnost'ju v uslovijah, blizkih k nevesomosti (in Russian) Tezisy doklada na III Vsesojuznom s'ezde po teoreticheskoy i prikladnoy mehanike Moskva : MGU 1968 p.29
 12. Kopachevsky N.D. O vlijanii kapilliarnih sil na chastoti sobstvennih kolebaniy ideal'noy zhidkosti v malozapolnennom sfericheskom sosyde (in Russian) Zhurnal Vichislitel'noy Matematiki i Matematicheskoy Fiziki, T. 9, N 6 1969 p.1347 - 1356
 13. Kopachevsky N.D., Myshkis A.D., Tyuptsov A.D. Kolebanija zhidkosti v uslovijah polnoy ili chastichnoy nevesomosti (in Russian) Sbornik "Primenenije teorii nelineynih kolebaniy v mehanike"/Trudi Y Mezhdunarodn. konferentsii po nelineynim kolebanijam, 3 Kiev: Naukova Dumka 1969 p.518 - 523
 14. Kopachevsky N.D., Myshkis A.D., Tyuptsov A.D. O kolebanijah zhidkosti v uslovijah polnoy ili chastichnoy nevesomosti (in Russian) Sbornik "Matematicheskaja Fizika i Funktsional'niy Analiz, vyp. 1 Kharkov: Fiziko-tehnicheskiy institut nizkih temperatur 1970 p.5 - 23
 15. Kopachevsky N.D., Tiomkin L.A., Tiomkina V.S. 37 - 48 O kolebanijah kapli zhidkosti, raspolozhennoy na ploskosti, v uslovijah nevesomosti (in Russian) Sbornik "Matematicheskaja Fizika i Funktsional'niy Analiz", vyp. 1 Kharkov : Fiziko-tehnicheskiy institut nizkih temperatur 1970 p.37 - 48
 16. Kopachevsky N.D. O svobodnih kolebanijah zhidkosti, vraschajuscheysia v tsilindricheskom sosude, v uslovijah nevesomosti (in Russian) Mehanika Zhidkosti i Gaza, N 4 1972 p.3 - 9
 17. Kopachevsky N.D. Gidrodinamika v slabyh gravitatsionnih poliah. O ploskih kolebanijah ideal'noy zhidkoati v priamougol'nom kanale (in Russian) Mehanika Zhidkosti i Gaza, N 5 1972 p.3 - 13
 18. Kopachevsky N.D. Gidrodinamika v slabih gravitatsionnih poliah. O malih kolebanijah ideal'noy zhidkosti v tsilindricheskom sosude (in Russian) Mehanika Zhidkosti i Gaza, N 2 1973 p.3 - 13
 19. Kopachevsky N.D. Gidrodinamika v slabih gravitatsionnih poliah. Ploskije zadachi o kolebanijah ideal'noy zhodkozti v sosude (in Russian) Zhurnal Vychislitel'noy Matematiki i Matematicheskoy Fiziki, T. 13, N 5 1973 p.952 - 970
 20. Kopachevsky N.D. O kolebanijah nesmeshivajuschihsia zhidkostey (in Russian) Zhurnal Vychislitel'noy Matematiki i Matematicheskoy Fiziki, T. 13, N 5 1973 p.1249 - 1263
 21. Kopachevsky N.D. O kolebanijah kapilliarnoy viazkoy vraschajuscheysia zhidkosti (in Russian) Dokladi Akademii Nauk SSSR, T. 219, N 5 1974 p.1065 - 1068
 22. Kopachevsky N.D. Zadacha Koshi dlia malih dvizheniy ideal'noy kapilliarnoy vraschajuscheysia zhidkosti (in Russian) Doklady Akademii Nauk SSSR . 219, N 6 1974 p.1310 - 1313
 23. Kopachevsky N.D. Zadacha Koshi o malih dvizhenijah vraschajuscheysia zhidkosti v sosude (in Russian) Tezisy dokladov 8 Voronezhskoy zimney matematicheskoy shkoly Voronezh : Voronezhskiy gosuniversitet 1974 p.52 - 53
 24. Kopachevsky N.D. O kolebanijah kapilliarnoy viazkoy zhidkosti: model'naja zadacha (in Russian) Sbornik "Trudy 6 zimney shkoli po matematicheskomu programmirovaniju i smezhnim voprosam/Vyp. " Funktsional'niy analiz i ego primenenije" Moskva: TSEMI AN SSSR 1975 p.197 - 214
 25. Kopachevsky N.D., Radiakin N.K. Dve zadachi o normal'nih kolebanijah sistemi iz maloviazkih kapilliarnih zhidkostey (in Russian) Sbornik "Voprosy matematicheskoy fiziki i funktsional'nogo analiza", materiali nauchnih seminarov Fiziko-tehnicheskogo instituta nizkih temperatur Akademii Nauk Ukraini Kiev: Naukova Dumka 1976 p.93 - 110
 26. Babsky V.G., Kopachevsky N.D., Myshkis A.D., Slobozhanin L.A., Tuyptsov A.D. Priblizhionnije metody v gidromehanike nevesomosti (in Russian) Sbornik "Voprosi matematicheskoy fiziki i funktsional'nogo analiza", materiali nauchnih seminarov Fiziko-tehnicheskogo instituta nizkih temperatur Akademii Nauk Ukraini Kiev: Naukova Dumka 1976 p.83 - 92
 27. Kopachevsky N.D., Radiakin N.K. O malyh kolebanijah ideal'noy kapilliarnoy zhidkosti, vraschajuscheysia v osesimmetrichnom sosude (in Russian) Sbornik "Voprosy matematicheskoy fiziki i funktsional'nogo analiza", materialy nauchnih seminarov Fiziko-tehnicheskogo instituta nizkih temperatur Akademii Nauk Ukraini Kiev: Naukova Dumka 1976 p.3 - 25
 28. Kopachevsky N.D. Primenenije metoda S.L.Soboleva v zadache o kolebanijah ideal'noy kapilliarnoy vraschajuscheysia zhidkosti (in Russian) Zhurnal vichislitel'noy matematiki i matematicheskoy fiziki, T.16, N2 1976 p.426 - 439
 29. Kopachevsky N.D., Radiakin N.K. Svobodnije kolebanija dvuh kapilliarnih zhidkostey, vraschajuschihsia v tsilindricheskon sosude (in Russian) Mehanika Zhidkosti i Gaza, N 5 1976 p.97 - 104
 30. Kopachevsky N.D., Myshkis A.D., Slobozhanin L.A., Tyuptsov A.D. Novije rezul'tati v gidromehanike nevesomosti (in Russian) Annotats. dokl. IY Vsesojuzn. s'ezda po teoreticheskoy i prikladnoy mehanike Kiev: Naukova Dumka 1976 p.62
 31. Kopachevsky N.D. O suschestvovanii poverhnostnih voln v zadache o normal'nih kolebanijah ideal'noy zhidkosti, vraschajuscheysia v chastichno zapolnennom sosude (in Russian) Funktsional'niy analiz i ego prilozhenija, vyp. 2 1978 p.84 - 85
 32. Kopachevsky N.D. Malije dvizhenija i normal'nije kolebanija sistemi tiazhiolih viazkih vraschajuschihsia zhidkostey (in Russian) Preprint 33-37 Kharkov: Fiziko-tehnicheskiy institut nizkih temperatur Akademii Nauk Ukraini 1978 p.1 - 60
 33. Kopachevsky N.D. Malije dvizhenija i sobstvennije kolebanija ideal'noy vraschajuscheysia zhidkosti (in Russian) Preprint 38-77 Kharkov: Fiziko-tehnicheskiy institut nizkih temperatur Akademii Nauk Ukraini 1978 p.1 - 54
 34. Kopachevsky N.D. Normal'nije kolebanija sistemi viazkih braschajuschihsia zhidkostey (in Russian) Doklady Akademii Nauk Ukraini, serija A, N 7 1978 p.586 - 590
 35. Kopachevsky N.D. O spektre normal'nih kolebaniy ideal'noy kapilliarnoy vraschajuscheysia zhidkosti (in Russian) Sbornik "Matematicheskije modeli techenij zhidkosti"/Trudy UI Vsesojuznogo seminara po chislennim metodam mehaniki viazkoy zhidkosti, Kungur, 1976 Novosibirsk: Institut teoreticheskoy i prikladnoy mehaniki Sibirsk. otdelenija Akademii Nauk SSSR 1978 p.121 - 130
 36. Kopachevsky N.D. Teorija malih kolebaniy zhidkostey s uchiotom sil poverhnostnogo natiazhenija i vraschenija (in Russian) Avtoreferat dissertatsii doktora fiziko - matematicheskih nauk Moskva: Vichislitel'niy tsentr Akademii Nauk SSSR 1979 p.1 - 32
 37. Kopachevsky N.D., Ngo Zuy Kan Ob odnoy zadache teorii svobodnoy konvektsii (in Russian) Doklady Akademii Nauk SSSR, T. 251, N 6 1980 p.1334 - 1337
 38. Babsky V. G., Kopachevsky N. D., Myshkis A. D., Slobozhanin L. A., Tyuptsov A. D. On some unsolved problems of zero - gravity hidromechanics Nonlinear analisis. Theory, Methods and Appl., N3, vol 4, USA 1980 p.607 - 621
 39. Kopachevsky N.D. O svoystvah bazisnosti sistemi sobstvennih i prisoedinionnih vektorov samosopriazhionnogo operatornogo puchka I-lA-l-1B (in Russian) Funktsional'niy analiz i ego prilozhenija, vyp. 2 1981 p.77 -78
 40. 40 Kopachevsky N.D., Temnov A.N. Kolebanija ideal'noy stratifitsirovannoy zhidkosti, polnost'ju zapolniajuschey sosud (in Russian) Deponirovano v VINITI 2. 03. 1982, N 892 1982 p.1 - 25
 41. Kopachevsky N.D. K spektral'noy teorii samosopriazhionnih operator-funktsiy i ejo prilozhenijam v gidrodinamike (in Russian) Tezisi dokladov shkoly po teorii operatorov v funktsional'nih prostranstvah Minsk: Belorusskiy gosuniversitet 1982 p.89 - 90
 42. Babsky V.G., Kopachevsky N.D., Myshkis A.D., Slobozhanin L.A., Tyuptsov A.D. Gidromehanika nevesomosti: nekotorije nereshionnije problemi (in Russian) Sbornik "Gidromehanika i teplomassoobmen v nevesomosti" Institut problem mehaniki Akademii Nauk SSSR 1982 p.53 -59
 43. Kopachevsky N.D. O malih kolebanijah kapilliarnoy zhidkosti, vraschajuscheysia v chastichno zapolnennom sosude (in Russian) Sbornik "Gidromehanika i teplomassoobmen v nevesomosti" Institut problem mehaniki Akademii Nauk SSSR 1982 p.59 - 60
 44. Kopachevsky N.D. O svoystvah sistemi mod poverhnostnih voln vo vraschajuscheysia ideal'noy zhidkosti (in Russian) Sbornik "Funktsional'niy analiz i prikladnaja matematika" Kiev: Naukova Dumka 1982 p.43 - 55
 45. Kopachevsky N.D. O p-bazisnosti sistemi kornevih vektorov samosopriazhionnogo operatornogo puchka I-lA -l-1B (in Russian) Sbornik "Funktsional'niy analiz i prikladnaja matematika" Kiev: Naukova Dumka 1982 p.55 - 70
 46. Kopachevsky N.D., Temnov A.N. Kolebanija ideal'noy stratifitsirovannoy zhidkosti, chastichno zapolniajuschey sosud (in Russian) Deponirovano v VINITI 28. 12. 1982 N 6398 1982, p.1 - 43
 47. Kopachevsky N.D., Temnov A.N. Svobodnije kolebanija viazkoy stratifitsirovannoy zhidkosti v sosude (in Russian) Deponirovano v VINITI 16. 08. 1983, N 4531 1983 p.1 - 45
 48. Kopachevsky N.D. Kolebanija zhidkogo sverhtekuchego shara (in Russian) Deponirovano v UkrNIINTI 30. 12. 1983, N 1477 1983 p.1 - 9
 49. Kopachevsky N.D., Temnov A.N. Svobodnije kolebanija ideal'noy stratifitsirovannoy zhidkosti v sosude (in Russian) Zhurnal vychislitel'noy matematiki i matematicheskoy fiziki, T. 24, N 1 1984 p.109 - 123
 50. Kopachevsky N.D., Temnov A.N. Kolebanija stratifitsirovannoy zhidkosti, chastichno zapolniajuschey tsilindricheskiy sosud (in Russian) Sbornik "Trudi MVTU imeni N.E.Baumana", N 406: Neustanovivshiesia protsessi v kriogennih sistemah Moskva 1984 p.43 - 56
 51. Andronov A.V., Kopachevsky N.D. Samosopriazhionniy kvadratichniy puchok, porozhdionniy zadachey o kolebanijah vraschajuschihsia zhidkostey (in Russian) Tezisi dokladov IX shkoli po teorii operatorov v funktsional'nih prostranstvah Ternopol' 1984 p.6 - 7
 52. Kopachevsky N.D., Vronsky B.M. Samosopriazhionnije operatornije puchki, porozhdionnije odnoy zadachey o kolebanijah sistemi "zhidkost'-gaz" (in Russian) Tezisi dokladov IX shkoli po teorii operatorov v funktsional'nih prostranstvah Ternopol' 1984 p.25
 53. Kopachevsky N.D., Temchenko T.P., Tsar'kov M.Ju. Operatorniy metod izuchenija sobstvennih kolebaniy sistemi slojov stratifitsirovannoy zhidkosti (in Russian) Tezisi dokladov IX shkoli po teorii operatorov v funktsional'nih prostranstvah Ternopol' 1984 p.65
 54. Kopachevsky N.D., Temnov A.N. Kolebanija ideal'noy stratifitsirovannoy zhidkosti, chastichno zapolniajuschey tsilindricheskiy bassein (in Russian) Trudi MVTU imeni N.E.Baumana,1983. Deponirovano v VINITI 23. 08. 1984, N 5994 1984 p.58
 55. Kopachevsky N.D., Popureeva L.D., Sigal A.V. K zadache o kolebanijah stratifitsirovannoy zhidkosti v tsilindricheskom bassejne (in Russian) Sbornik "Kachestvennije voprosi teorii differentsial'nih uravneniy i ejo prilozhenija" Ashhabad 1985 p.52 - 67
 56. Kopachevsky N.D., Temchenko T.P., Tsar'kov M.Ju. Kolebanija sistemi slojov stratifitsirovannoy zhidkosti v tsilindricheskom konteynere (in Russian) Deponirovano v UkrNIINTI 3. 06. 1985, N 1203 1985 p.1 - 30
 57. Kopachevsky N.D., Temnov A.N. Kolebanija stratifitsirovannoy zhidkosti v basseyne proizvol'noy formi (in Russian) Zhurnal vichislitel'noy matematiki i matematicheskoy fiziki, T. 26, N 5 1986 p.734 - 755
 58. Kopachevsky N.D. Spektral'nije problemi teorii kolebaniy stratifitsirovannoy libo vraschajuscheysia zhidkosti (in Russian ) Tezisi dokladov XI Vsesojuznoy shkoli po teorii operatorov v funktsional'nih prostranstvah, chast' 2 Cheliabinsk 1986 p.67
 59. Andronov A.V., Kopachevsky N.D. Samosopriazhionnije operatornije puchki, porozhdionnije zadachami o kolebanijah ideal'noy vraschajuscheysia zhidkosti (in Russian) Deponirovano v UkrNIINTI 12. 07. 1986, щ 1667 1986 p.1 - 19
 60. Andronov A.V., Kopachevsky N.D., Krasnoslobodtseva (Temchenko) T.P., Vronsky B.M. Spektral'nije zadachi matematicheskoy fiziki, porozhdionnije problemami gidrodinamiki i gidrouprugosti (in Russian) Tezisi dokladov Vsesojuznoy konferentsii "Differentsial'nije uravnenija i ih prilozhenija" Ashhabad 1986 p.17 - 18
 61. Kopachevsky N.D., Tsar'kov M. Ju. K voprosu o spektre operatora plavuchesti (in Russian) Zhurnal vichislitel'noy matematiki i matematicheskoy fiziki, T 27, N 3 1987 p.463 - 466
 62. Andronov A.V., Kopachevsky N.D. Malije kolebanija ideal'noy stratifitsirovannoy zhidkosti v kontejnere s uprugimi dnischami (in Russian) Sbornik "Zadachi gidromehaniki i teplomassoobmena so svobodnimi granitsami" Novosibirsk, Novosibirskiy gosuniversitet 1987 p.16 - 25
 63. Kopachevsky N.D., Temnov A.N., Tsar'kov M.Ju. Spektral'nije problemi teorii kolebaniy ideal'noy neodnorodnoy neszhimaemoy zhidkosti (in Russian) Tezisi dokladov XII shkoli po teorii operatorov v funktsional'nih prostranstvah, Chast' 1 Tambov 1987 p.103
 64. Kopachevsky N.D., Temchenko T.P., Vronsky B.M. Kolebanija chastichno dissipativnih gidrosistem (in Russian) Tezisi dokladov XII shkoli po teorii operatorov v funktsional'nih prostranstvah, Chast' 1 Tambov 1987 p.40
 65. Kopachevsky N.D. Gravitatsionnaja konvektsija v proizvol'nom chastichno zapolnennom konteynere (in Russian) Tezisi dokladov IV Vsesojuznogo seminara po gidromehanike i teplomassoobmenu v nevesomosti Novosibirsk 1987 p.33 - 34
 66. Kopachevsky N.D., Temnov A.N. Kolebanija ideal'noy stratifitsirovannoy zhidkosti v tsilindricheskom bassejne pri postojannoy chastote plavuchesti (in Russian) Sbornik "Voprosi volnovih dvizheniy zhidkosti" Krasnodar, Kubanskiy gosuniversitet 1987 p.48 - 71
 67. Kopachevsky N.D., Temnov A.N. Kolebanija ideal'noy stratifitsirovannoy zhidkosti v tsilindricheskom bassejne pri peremennoy chastote plavuchesti (in Russian) Differentsial'nije uravnenija, T. 24, щ 10 1988 p.1784 - 1796
 68. Kopachevsky N.D., Temnov A.N. Malije kolebanija rasslojonnoy kriogennoy zhidkosti (in Russian) Vsesojuznaja konferentsija po ustoychivosti dvizhenija, kolebanijam mehanicheskih sistem i aerodinamike. Sektsija "Kolebanija mehanicheskih sistem", N 8886 Moskva, Moskovskiy aviatsionniy institut 1988 Deponirovano v VINITI 22. 12. 1988
 69. Grinshtein V.A., Kopachevsky N.D. K zadache o spektre okaymlionnogo samosopriazhionogo operatora (in Russian) Deponirovano v UkrNIINTI 03. 01. 1989, щ 109 1989 p.1 - 25
 70. Kopachevsky N.D. Obraschenije teoremi Lagranzha ob ustoychivosti malih kolebaniy kapilliarnoy zhidkosti (in Russian) Tezisi dokladov Vsesojuznoy konferentsii "Problemi komplexnoy avtomatizatsii gidrofizicheskih issledovaniy" Sevastopol', Morskoy gidrofizicheskiy institut Akademii Nauk Ukraini 1989 p.99 - 100
 71. Kopachevsky N.D., Sigal A.V. Teorija melkoy vodi v probleme kolebaniy zhidkosti v ogranichennom vodojome (in Russian) Tezisi dokladov Vsesojuznoy konferentsii "Problemi komplexnoy avtomatizatsii gidrofizicheskih issledovaniy" Sevastopol', Morskoy gidrofizicheskiy institut Akademii Nauk Ukraini 1989 p.100 - 101
 72. Kopachevsky N.D., Smirnova S.I., Temnov A.N., Tsarkov M.Ju. Problemi sobstvennih kolebaniy neodnorodnoy zhidkosti v vodojome (in Russian) Tezisi dokladov Vsesojuznoy konferentsii "Problemi komplexnoy avtomatizatsii gidrofizicheskih issledovaniy" Sevastopol', Morskoy gidrofizicheskiy institut Akademii Nauk Ukraini 1989 p.98 - 99
 73. Kopachevsky N.D., Temchenko T.P., Vronsky B.M. Spektral'nije zadachi o kolebanijah chastichno dissipativnih gidrosistem (in Russian) Tezisi dokladov XIY shkoli po teorii operatorov v funktsional'nih prostranstvah, Chast' 1 Novgorod 1989 p.52
 74. Kopachevsky N.D., Krein S.G. Ob odnoy zadache protekanija viazkoy zhidkosti ( in Rus- sian ) Zeitshrift fur Analysis und ihre Anwendungen Bd. 8(6) 1989 p.557 - 561
 75. Grinshtein V.A., Kopachevsky N.D. O p-bazisnosti sistemi sobstvennih elementov samosopriazhionnoy operator-funktsii (in Russian) Tezisi dokladov XY Vsesojuznoy shkoli po teorii operatorov v funktsional'nih prostranstvah, Chast' 1 Ul'janovsk 1990 p.72
 76. Kopachevsky N.D. Obraschenije teoremi Lagranzha ob ustoychivosti malih kolebaniy kapilliarnoy viazkoy zhidkosti (in Russian) Dokladi Akademii Nauk SSSR, T. 314, щ 1 1990 p.71 - 73
 77. Gomilko A.M., Kopachevsky N.D. Ob odnoy spektral'noy probleme v teorii normal'nih kolebaniy kapilliarnoy viazkoy zhidkosti ( in Ukrainen ) Sbornik "Spektral'nije i evoliutsionnije zadachi": Tezisi dokladov I Krimskoy osenney shkoli-sympoziuma Kiev, UMK VO 1991 p.29
 78. Kopachevsky N.D., Pivovarchik V.N. Dostatochnoje uslovije neustoychivosti normal'nih konvektivnih dvizheniy zhidkosti v otkritom sosude ( in Ukrainen ) Sbornik "Spektral'nije i evoliutsionnije zadachi": Tezisi dokladov I Krimskoy osenney shkoli-simpoziuma Kiev, UMK VO 1991 p.32
 79. Kopachevsky N.D., Smirnova S.I., Temnov A.N. O malih dvizhenijah vraschajuscheysia stratifitsirovannoy zhidkosti ( in Ukrainen ) Sbornik "Spektral'nije i evoliutsionnije zadachi": Tezisi dokladov I Krimskoy osenney shkoli-simpoziuma Kiev, UMK VO 1991 p.32 - 33
 80. Kopachevsky N.D., Temnov A.N. Svobodnije kolebanija samogravitirujuschey zhidkisti v polosti nepodvizhnogo tviordogo tela ( in Ukrainen ) Sbornik "Spektral'nije i evoliutsionnije zadachi": Tezisi dokladov I Krimskoy osenney shkoli-simpoziuma Kiev, UMK VO 1991 p.33 - 35
 81. Klinchin I.M., Kopachevsky N.D. Model'naja zadacha o kolebanijah chastichno dissipativnoy gidrosistemi (in Russian) Sbornik "Volnovije dvizhenija zhidkosti i smezhnije voprosi" Krasnodar, Kubanskiy gosuniversitet 1991 p.51 - 67
 82. Kopachevsky N.D. Spektral'nije zadachi gidrodinamiki (in Russian) Tezisi dokladov Mezhdunarodn. konferentsii "Differentsial'nije i integral'nije uravnenija. Matematicheskaja fizika i spetsial'nije funktsii" Samara, PO "Samven" 1992 p.133 - 134
 83. Kopachevsky N.D. Ob ustoychivosti malih dvizheniy kapilliarnoy viazkoy vraschajuscheysia zhidkosti (in Russian) Tezisi dokladov Mezhdunar. konferentsii "Liapunovskije chtenija", Harkov Kiev, Naukova Dumka 1992 p.87 - 88
 84. Kopachevsky N.D., Nemirskaja O.I. O N-bazisnosti sistemi sobstvennih elementov samosopriazhionnoy operator-funktsii (in Russian) Deponirovano v UkrINTEI 16. 12. 1992, N 1969 1992 p.1 - 10
 85. Kopachevsky N.D., Volodkovich E.D. Zvernennia teoremi Lagranzha pro stiykist' malih ruhiv kapiliarnoy v'iazkoy obertajuscheysia ridini ( in Ukrainen ) Sbornik "Spektral'nije i evoliutsionnije zadachi": Trudi II Krimskoy osenney shkoli-simpoziuma Simferopol-Laspi-Kiev 1993 p.73 - 74
 86. Kopachevsky N.D., Bolgova L.D. Model'naja zadacha o malyh dvizhenijah i normalnyh kolebanijah idealnoy relaksirujuschey szhimaemoy zhidkosti (in Russian) Sbornik "Spectral'nije i evolutsionnije zadachi": Trudi II Krimskoy osenney shkoli-simpoziuma Simferopol-Laspi-Kiev 1993 p.80 - 81
 87. Kopachevsky N.D., Sigal A.V. Teorija melkoy vodi v probleme malih kolebaniy ideal'noy tiazhioloy zhidkosti v basseyne (in Russian) Sbornik "Spectral'nije i evolutsionnije zadachi": Trudi II Krimskou osenney shkoli-simpoziuma Simferopol-Laspi-Kiev 1993 p.81 - 83
 88. Kopachevsky N.D., Pivovarchik V.N. O dostatochnom uslovii neustoychivosti convectivnyh dvizheniy zhidkosti v otkritom sosude (in Russian) Zhurnal vichislitel'noy matematiki i matematicheskoy fiziki 33, N 1 1993 p.101 - 118
 89. Azizov T. Ja., Kopachevsky N.D. On basisity of the system of Eigen- and Assosiated Elements of S. G. Krein's Problem of Normal Oscilations of a Visous Fluid in an Open Vessel Sbornik "Spectral'nije i evolutsionnije zadachi": Trudi III Krimskoy osenney shkoli-simposiuma Simferopol-Laspi, Simferopol State University 1994 p.38 - 39
 90. Bolgova L.D., Kopachevsky N.D. On the problem of Mathematical Physics Connected with Small and Normal Movements of a Viscous Elastic Fluid in Arbitrary Container Sbornik "Spectral'nije i evolutsionnije zadachi": Trudi III Krimskoy osenney shkoli-simpoziuma Simferopol-Laspi, Simferopol State University 1994 p.39 - 41
 91. Bolgova L.D., Kopachevsky N.D. Boundary Value Problem on Small Oscilations of an Ideal Relaxing fluid and its Generalization Sbornik "Spectral'nije i evolutsionnije zadachi": Trudi III Krimskoy osenney shkoli-simpoziuma Simferopol-Laspi, Simferopol State University 1994 p.41 - 42
 92. Kopachevsky N.D., Nemirskaja O.I. On p-basisity of Projections of the System of Eigenelements of a Selfajoint Operator-Valued Function Sbornik "Spectral'nije i evolutsionnije zadachi": Trudi III Krimskoy osenney shkoli-simposiuma Simferopol-Laspi, Simferopol State University 1994 p.43 - 44
 93. Kopachevsky N.D., Smirnova S.I. Oscilations of a Cylindrically Inhomogeneous Rotating Fluid in a Container of Special Form Sbornik "Spectral'nije i evolutsionnije zadachi": Trudi III Krimskoy osenney shkoli-simposiuma Simferopol-Laspi, Simferopol State University 1994 p.45 - 47
 94. Kopachevsky N.D., Smirnova S.I. Proper Oscilations of a Cylindrically Inhomogeneous Fluid between Coaxial Cylinders Sbornik " Spectral'nije i evolutsionnije zadachi": Trudi III Krimskoy osenney shkoli-simpoziuma Simferopol-Laspi, Simferopol State University 1994 p.44 - 45
 95. Kopachevsky N.D., Volodkovich E.D. Small Oscilations of a Plane Pendulum with a Cavity Wholly Filled with a Viscous Fluid Sbornik "Spectral'nije i evolutsionnije zadachi": Trudi III Krimskoy osenney shkoli-simpoziuma Simferopol-Laspi, Simferopol State University 1994 p.48 - 50
 96. Kopachevsky N.D., Volodkovich E.D. Small Movements and Normal Oscilations of a Plane Pendulum with a Cavity Partially Filled with a Viscous Fluid Sbornik "Spectral'nije i evolutsionnije zadachi": Trudi III Krimskoy osenney shkoli-simpoziuma Simferopol-Laspi, Simferopol State University 1994 p.50 - 54
 97. 97 Kopachevsky N.D., Temnov A.N. Operator equations in the hydrodinamics of a heterogeneous fluid Intern. Conf. on Functional Differenial Equations and Applications Moskow, Moskovskiy aviatsionniy institut 1994 p.45
 98. 98 Azizov T.Ja., Kopachevsky N.D., Orlova L.D. Evolutionary and Spestral Problems Generated by the Problem on Small Movements of Visco-elastic Fluid Spectral and Evolutionary Problems: Proceedings of the Fourth Crimean Autumn Math. School-Symp. Simferopol, Simferopol State University 1995 p.85 - 90
 99. 99 Kopachevsky N.D., Vadiaa Ali Oscillations of a Plane Pendulum with a Cavity Containing a System of Heavy Nonmiscible Ideal Fluids Spectral and Evolutionary Problems: Proceedings of the Fourth Crimean Autumn Math. School-Symp. Simferopol, Simferopol State University 1995 p.94 - 98
 100. 100 Kopachevsky N.D., Vadiaa Ali Small Oscillations of a Plane Pendulum with a Cavity Partially Filled with an Ideal Capillary Fluid Spectral and Evolutionary Problems: Proceedings of the Fourth Crimean Autumn Math. School-Symp. Simferopol, Simferopol State University 1995 p.98 - 102
 101. 101 Kopachevsky N.D., Orlova L.D. Integrodifferential Equations Connected with the Problem on Small Oscillations of Relaxing Fluid Spectral and Evolutionary Problems: Proceedings of the Fourth Crimean Autumn Math. School-Symp. Simferopol, Simferopol State University 1995 p.102 - 106
 102. 102 Kopachevsky N.D., Vronsky B.M. Initial Boundary Value and Spectral Problems on Small Oscillations of the System "Fluid - Gas" Spectral and Evolutionary Problems: Proceedings of the Fourth Crimean Autumn Math. School-Symp. Simferopol, Simferopol State University 1995 p.107 - 111
 103. 103 Kopachevsky N.D., Orlova (Bolgova) L.D., Pashkova Ju.S. Small oscillations and stability of hydrodynamical systems Abstracts of the Intern. conf. "Nonlinear Differential Equations" , Kiev 1995 p.80
 104. 104 Kopachevsky N.D., Orlova (Bolgova) L.D., Pashkova Ju.S. Differentsial'no-operatornije i integrodifferentsial'nije uravnenija v probleme malih kolebaniy gidrodinamicheskih sistem (in Russian) Uchionije zapiski Simferopol'skogo universiteta, N 2 (41), Simferopol 1995 p.96 - 108
 105. 105 Kopachevsky N.D., Pashkova Ju.S. Evolutionary and spectral problems on small oscillations of hydrodynamical systems Final Programme and Book of Abstracts: IWOTA 95 Regensburg, Germany 1995 p.40
 106. 106 Kopachevsky N.D., Azizov T.Ja., Orlova (Bolgova) L.D. Evolutionary and spectral problems generated by problems on small movements of a visco-elastic or relaxing fluid Final Programme and Book of Abstracts: IWOTA 95 Regensburg, Germany 1995 p.40
 107. 107 Kopachevsky N.D., Pashkova Ju.S. Problema normal'nih dvizheniy viazkoy zhidkosti v sosude, zakritom uprugoy membranoy (in Russian) Abstracts of the Intern. Conf. "Differential Equations and Applications" Sanct - Peterburg, Russia 1996 p.109 - 110
 108. 108 Kopachevsky N.D., Smirnova S.I. On Solvability of the Initial Boundary Value Problem on Small Movements of an Ideal Inhomogeneous Fluid in an Arbitrary Rotating Vessel Spectral and Evolutionary Problems: Proceedings of the Fifth Crimean Autumn Math. School-Symp. Simferopol, Simferopol State University 1996 p.95 - 110
 109. 109 Kopachevsky N.D., Pashkova Ju.S. Operator Approach for a Problem on Small Oscillations of a Viscous Liquid in a Container Limited by Elastic Membrane. Spectral and Evolutionary Problems: Proceedings of the Sixth Crimean Autumn Math. School-Symp. Simferopol, Simferopol State University 1996 p.285 - 291
 110. 110 Kopachevsky N.D., Osadchenko O.A. O nachal'no - kraevoy i spektral'noy zadachah, porozhdionnih problemoy vytekanija ideal'noy zhidkosti iz sosuda (in Russian) Tez. dokladov piatoy mezhdunar. konferentsii zhenschin - matematikov "Matematika. Ekonomika" Rostov - on - Don, pos. Durso, Rostov - on - Don State University 1997 p.20 - 21
 111. 111 Azizov T.Ya., Kopachevsky N.D., Orlova L.D. A problem on small oscillations of visco - elastic fluid and its generalization Book of Abstracts of Mark Krein Intern. Conf. Цperator Theory and Appl." Odessa, Odessa State University 1997 p.6 - 7
 112. 112 Kopachevsky N.D. Differential operator equations generated by evolutionary and spectral problems of hydrodynamics Book of Abstracts of Mark Krein Intern. Conf. Цperator Theory and Appl." Odessa, Odessa State University 1997 p.54 - 55
 113. 113 Kopachevsky N.D., Zakora D.A. Problems on small movements of partially dissipative hydrosystems Book of Abstracts of Mark Krein Intern. Conf. Цperator Theory and Appl." Odessa, Odessa State University 1997 p.55
 114. 114 Azizov T.Ya., Kopachevsky N.D., Suhocheva L.I. On Eigenvalues of Selfadjoint Pencils with a Parameter Proceedings of the OT16 Conference Bucharest, The Theta Foundation 1997 p.37 - 50
 115. 115 Kopachevsky N.D., Pashkova Yu.S. Small oscillations of a viscous fluid in a vessel bounded by an elastic membrane Russian Journ. of Math. Physics Vol.5, N 4 1998 p.459 - 472
 116. 116 Azizov T.Ya., Kopachevsky N.D., Orlova L.D Evol'utsionnaja i spektral'naja zadachi, porozhdionnije problemoy malih dvizheniy viazkouprugoy zhidkosti (in Russian) Trudy Sankt - Peterburgskogo matematicheskogo obschestva Tom 6 1998 p.5 - 33
 117. 117 Azizov T.Ya., Kopachevsky N.D., Mennicken R. Operator Matrices and the problem on Small Movements of a Viscous Fluid in an Open Vessel Abstracts of Intern. Conf. on Diff. and Funct.-Diff. Equations Moscow, Russia, August 16-21 1999 p.8 - 9
 118. 118 Kopachevsky N.D., Pashkova Ju. S., Tretter Chr. On Solvability of the Second Order Full Operator Differential Equations in Hilbert Space and Applications Nonlinear Partial Diff. Equations (book of abstracts), Intern. Conf. dedicated to J.P.Shauder Lvov, Ukraine, August 23-29 1999 p.111
 119. 119 Azizov T.Ya., Kopachevsky N.D., Orlova L.D. Evolutionary and spectral problems generated by a problem on small movements of a visco-elastic fluid Proceedings of the Ninth Ccimean Autumn Math. School-Sympos. Simferopol State University, Simferopol, Ukraine 1999 p.60-86
E-mail: knd@kopa.crimea.com