Нормативные документы
Министерство образования и науки Крыма
Общеобразовательные учебные заведения
Дошкольные учебные заведения
Школы-интернаты и детские дома
Внешкольные учебные заведения и центры
ВУЗы III - IV уровня аккредитации
ВУЗы I - II уровня
аккредитации
Профессионально-технические учебные заведения
 
Нормативные документы
Педагогический вестник Крыма
 
Образовательные ресурсы
 


Указы и распоряжения Президента Украины

Про перевірку стану реформування військової освіти і науки та ефективності заходів щодо вдосконалення системи підготовки офіцерських кадрів у Збройних Силах України та інших військових формуваннях від 23 жовтня 2009 року N 852/2009
Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Аргентинської Республіки про взаємне визнання документів про вищу освіту від 8 грудня 2009 р. N 1495-р
Про Положення про національний заклад (установу) України від 16 червня 1995 року N 451/95
 
 
 
   


    © Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского